17. aprill 2024

Toimus teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek. President Tarmo Soomere andis üle autasud ning esitas kokkuvõtte akadeemia tegevusest 2023. aastal. Riigi teaduse elutööpreemia laureaat, akadeemik Jakob Kübarsepp pidas ettekande teemal „Triboloogia – nähtamatu, kuid oluline“. Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem esines ettekandega „Eesti sõjaline kaitse“. Teises, kinnises osas kiideti heaks alanud aasta eelarve, arutati akadeemia seaduse muudatusi ja valiti uueks akadeemia liikmeks globaalmuutuste valdkonnas Ülo Mander.