16. aprill 2024

Teaduste akadeemias toimus akadeemia juhatuse laiendatud istung akadeemiaga assotsieerunud teadusseltside ja ühendustega. Ühiselt arutati akadeemia ja seltside vahelist koostööd ning võimalusi paremaks ühiseks dialoogiks ühiskonnaga. Peasekretär Jaak Järv esitas ülevaate senisest koostööst. Seltside esindajad tutvustasid enda tegevusi ja jagasid mõtteid tulevikukoostööst. Seltside arhiividega seonduvast rääkis rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakonna asejuhataja Gristel Ramler. Arutelu võttis kokku president Tarmo Soomere. Kõlama jäi teadusseltside kui esmase akadeemilise väärtusruumi kandjate olulisus ühiskonnas. Kogutud mõtete pinnalt astutakse järgmised sammud, ühisaruteludeks on plaanis edaspidi kokku saada vähemalt kord aastas.