Assotsieerunud seltsid ja ühendused

Eesti teaduste akadeemia juures jätkavad tegevust järgnevad teadusseltsid ja ühendused, kellega on sõlmitud assotsiatsioonileping:

Akadeemiline põllumajanduse selts
Assotsieerunud 06.03.2018
Asutatud 1920
Liikmeskond: 205 tegevliiget, 31 auliiget (sh 3 aupresidenti)
Aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 Tartu
Kontaktid: aps.emu.ee/
President: Marko Kass, marko.kass@emu.ee
Sekretär: Heli Kiiman, heli.kiiman@emu.ee
Akadeemiline teoloogia selts
Assotsieerunud 15.10.2019
Asutatud: 1921 kui akadeemiline usuteadlaste selts,
taastatud 1999 kui akadeemiline teoloogia selts
Liikmeskond: 65 liiget, 2 auliiget
Aadress: Ülikooli 18-310, 50090 Tartu
Kontaktid: usuteadus.ee
Esimees: Urmas Nõmmik, e-mail urmas.nommik@ut.ee
sekretär: Igor Ahmedov, e-mail igor.ahmedov@ut.ee
Eesti akadeemiline orientaalselts
Assotsieerunud 12.06.2018
Asutatud1935, taasasutatud 1988
Liikmeskond: 75 tegevliiget, 10 auliiget, 26 kirjavahetajaliiget
Aadress: Ülikooli 18-226, 50090 Tartu
Kontaktid: eao.ee
President: Märt Läänemets, mart_laanemets@yahoo.com
Asepresident: Andreas Johandi, andreas.johandi@gmail.com
Teadussekretär: Mart Tšernjuk, mart.tsernjuk@ut.ee
Aupresident: Tarmo Kulmar, tarmo.kulmar@ut.ee
Juhatuse liige: Kristina Viin, kristinaviin@gmail.com
Eesti akadeemiline usundiloo selts
Assotsieerunud 16.06.2011
Asutatud 2006
Liikmeskond: 57 tegevliiget, 2 auliiget
Aadress: Ülikooli 16-208, 51003 Tartu
Kontaktid: aus.ee
President: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee
Teadussekretär: Helen Haas, helenhaas@hotmail.com
Eesti biokeemia selts
Assotsieerunud 13.11.2009
Asutatud 1959
Liikmeskond: 103 liiget, kellest 81 täisliiget ja 22 noorliiget
Aadress: Akadeemia 15, 12618 Tallinn
Kontaktid: biokeemiaselts.ee
President: Ly Villo, ly.villo@taltech.ee
Teadussekretär: Katrina Laks, katrina.laks@taltech.ee
Eesti füüsika selts
Assotsieerunud 14.06.2005
Asutatud 1989
Liikmeskond: 163 tegevliiget
Aadress: W. Ostwaldi 1, 50411 Tartu
Kontaktid: fyysika.ee/efs
efs@fyysika.ee
Esimees: Kaido Reivelt, kaido.reivelt@ut.ee
Eesti geograafia selts
Assotsieerunud 27.01.1998
Asutatud: 1955
Liikmeskond: 180, 17 auliiget, 5 välisliiget
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn
Kontaktid: egs.ee
egs@egs.ee
Sekretär: geograafiaselts@gmail.com
Eesti inimesegeneetika ühing
Assotsieerunud 05.04.2011
Asutatud 2000
Liikmeskond: 160
Aadress: Riia 23b, 51010 Tartu
Kontaktid: estshg.ut.ee
estshg@ebc.ee
President: Ana Rebane, ana.rebane@ut.ee
Sekretär: Maarja Kõiv, maarjakoiv@gmail.com
Eesti inseneride liit
Assotsieerunud 23.09.2008
Asutatud 1921 kui Eesti inseneride ühing,
taasasutatud 10.12.1998 kui Eesti inseneride liit
Liikmeskond: 18 juriidilist liiget
Aadress: Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn
Kontaktid: insener.ee
President: Igor Krupenski, igor.krupenski@insener.ee
Eesti keemiaselts
Assotsieerunud 05.04.2011
Asutatud 1919
Liikmeskond: 74 tegevliiget
Aadress: Akadeemia tee 15, 12618 Tallinn
Kontaktid: keemiaselts.ee
info@keemiaselts.ee
President: Margus Lopp, margus.lopp@taltech.ee
Eesti kirjanduse selts
Assotsieerunud 23.01.2001
Asutatud 1907
Liikmeskond: 248 liiget (sh 42 eluaegset liiget, 3 auliiget ja 17 usaldusliiget)
Aadress: Vanemuise 19, 51003 Tartu
Kontaktid: tartu.kirjandus.ee/
Esimees: Toomas Liivamägi, toomas.liivamagi@gmail.com
Tegevjuht: Marja Unt, eks@kirjandus.ee
Eesti kodu-uurimise selts
Assotsieerunud 27.01.1998
Asutatud 1939
Liikmeskond: 163
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn
Kontaktid: ekus.ee
ekus@ekus.ee
Esimees: Andrus Ristkok
Eesti looduseuurijate selts
Assotsieerunud 23.01.1998
Asutatud 1853
Liikmeskond: 659 tegevliiget, 9 auliiget, 57 usaldusmeest.
Allüksuseid: 23
Asukoht: Struve 2, 51003 Tartu
Kontaktid: elus.ee
elus@elus.ee
President: Urmas Kõljalg, urmas.koljalg@ut.ee
Presiidium (juhatus): Urmas Kõljalg (president), Toomas Kukk (asepresident), Lennart Lennuk (asepresident), Tiina Elvisto, Lauri Laanisto, Madli Linder, Polina Degtjarenko, Hannes Rohtsalu (teadussekretär)
Eesti majandusteaduse selts
Assotsieerunud 16.06.2011
Asutatud 1930, taasasutatud 2002
Liikmeskond: 121 eraisikut ja 4 juriidilist isikut
Aadress: Narva mnt 18, 51009 Tartu
Kontaktid: majandus.ut.ee/et/sisu/eesti-majandusteaduse-selts-ems
President: Kadri Ukrainski, kadri.ukrainski@ut.ee
Juhatuse liikmed: Anne Reino, anne.reino@ut.ee, Kertu Lääts, kertu.laats@ut.ee
Auliige: professor Jüri Sepp, Tartu ülikool
Eesti matemaatika selts
Assotsieerunud 26.02.2019
Asutatud 23.02.1926 kui akadeemiline matemaatika selts, taasasustatud 17.09.1987 kui Eesti matemaatika selts
Liikmeskond: 362 liiget
Aadress: Narva mnt 18, 51009 Tartu
Kontaktid: matemaatika.eu/
President: Jüri Lember, juri.lember@ut.ee
Eesti muusikateaduse selts
Assotsieerunud 21.06.2004
Asutatud 1992
Liikmeskond: 95 tegevliiget (neist 4 väljaspool Eestit), 1 auliige (Lundi ülikooli prof. emer. Folke Bohlin)
Aadress: Tatari 13, Tallinn 10116
Kontaktid: muusikateadus.ee
Esimees: Kerri Kotta, kerri.kotta@eamt.ee
Eesti noorte teaduste akadeemia
Assotsieerunud 14.12.2021
Asutatud 2017
Liikmeid: 31 tegevliiget, 2 toetajaliiget
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn
Kontaktid: akadeemia.ee/enta/
President: Toomas Vaimann, toomas.vaimann@taltech.ee
Asepresidendid: Miina Norvik, miina.norvik@ut.ee, Martin Thalfeldt, martin.thalfeldt@taltech.ee
Eesti semiootika selts
Assotsieerunud 15.12.2009
Asutatud 1998
Liikmeid: 78
Kontaktid: semiootika.ee
Esimees: Tiit Remm, tiit.remm@ut.ee
Eesti sotsioloogide liit
Assotsieerunud 18.06.2019
Asutatud 1999 (1990. a asutatud Eesti akadeemilise sotsioloogide liidu õigusjärglane)
Liikmeid: 68
Aadress: Lossi 36, Tartu 51003
Kontaktid: sotsioloogia.ee/
President: Mai Beilmann, mai.beilmann@ut.ee
Asepresidendid: Anu Masso, anu.masso@taltech.ee; Tõnis Saarts, tenissos@tlu.ee
Eesti teaduslik selts Rootsis
Assotsieerunud 19.03.1999
Asutatud 1945
Liikmeid: 40 tegevliiget, sh 3 auliiget
Aadress: Wallingatan 32/34, c/o Eesti Maja, 11124 Stockholm, Sweden
Kontaktid: etsr.se
teadusselts@gmail.com
Esimees: Piret Villo, piret.villo@gmail.com
Eesti toksikoloogia selts
Assotsieerunud 31.05.2017
Asutatud 17.10.1997
Liikmeskond: 71 tegevliiget
Aadress: Akadeemia 23, 12618 Tallinn
Kontaktid: kbfi.ee/ets
ets@kbfi.ee
Esimees: Angela Ivask, angela.ivask@ut.ee
Emakeele selts
Assotsieerunud 04.02.1998
Asutatud 1920
Liikmeskond: 377 tegevliiget ja 17 auliiget
Aadress: Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
Kontaktid: www.emakeeleselts.ee
es@emakeeleselts.ee
Esimees: Helle Metslang
Teadussekretär: Marit Alas, marit.alas@emakeeleselts.ee
Raamatukoguhoidja: Annika Oherde
Teadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühendus
Assotsieerunud 04.02.1988
Asutatud 1967
Liikmeskond: 57 tegevliiget, 12 auliiget, 6 kollektiivliiget
Aadress: Akadeemia tee 3, 12618 Tallinn
Esimees: Peeter Müürsepp, peeter.muursepp@taltech.ee
Teadussekretär: Kaija-Liisa Koovit, kaija.koovit@gmail.com
Õpetatud Eesti selts
Assotsieerunud 23.01.2001
Asutatud 1838
Liikmeskond: 111 tegevliiget ja 14 auliiget
Aadress: Jakobi 2-220, 51005 Tartu
Kontaktid: https://oes.ut.ee/
Esimees: Mihkel Mäesalu, mihkel.maesalu@ut.ee
Asjaajaja: Kristo Oks, kristo.oks@gmail.com