10. märts 2022

Teaduste akadeemia saalis toimus teaduspärastlõuna (XII) „Meri ja vägi“ raames teaduste akadeemia mereteaduste komisjoni laiendatud istung. Eestit külastanud USA mereväe teadusosakonna rahvusvaheliste uuringute valdkonna teadusdirektor (Science Director at the US Office of Naval Research Global, ONRG) dr Patrick Rose andis ülevaate oma institutsiooni eesmärkidest ja võimalustest. Eesti teadlased vastasid lühikese ülevaatega oma käimasolevatest töödest ja planeeritud uuringute eesmärkidest. Lähem info siin.