Avatud on Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiate konkurss

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiate konkursi.

Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiatega tunnustatakse Eesti majandusteadlaste teoreetilisi arendusi ja nende edukaid rakendusi.

2024. aastal antakse välja kaks preemiat:

  • Preemia suurusega kuni 10 000 eurot määratakse oluliste ja üldjuhul juba rakendust leidnud majandusteaduslike saavutuste eest.
  • Preemia suurusega kuni 5000 eurot antakse välja tähelepanuväärivate uuenduslike majandusteaduslike arenduslike tööde eest, kusjuures taotleja doktoritöö kaitsmise aastast ei ole möödunud rohkem kui viis aastat või taotleja pole veel jõudnud doktoritöö kaitsmiseni.

Preemiatele võivad kandideerida kõik Eesti teadusasutustes töötavad teadlased ja eksperdid ning Eesti kodakondsusega või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõigusega, kuid väljaspool Eestit töötavad teadlased ja eksperdid.

Preemiatele esitatud teadustööd või nende tsüklid peavad olema publitseeritud rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades või antud välja tunnustatud teaduskirjastustes või Eesti ülikoolide ja teadus- ja arendusasutuste poolt monograafiana või kogumiku peatükina aastail 2021–2023.

Preemiate algataja ja finantseerija on akadeemik Mihhail Bronšteini (23.01.1923–09.04.2022) perekond.

Preemiakandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb täita elektrooniline kandideerimisvorm aadressil https://ta-konkursid.ee hiljemalt 18. detsembriks 2023.

Preemiad antakse välja akadeemik Mihhail Bronšteini sünniaastapäeval, 23. jaanuaril 2024.

Lisainfo: Ülle Sirk, ylle.sirk@akadeemia.ee

Lähem info konkursi kohta siin.