Mihhail Bronšteini preemiad

Akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiatega tunnustatakse Eesti majandusteadlaste teoreetilisi arendusi ja nende edukaid rakendusi.

2024. aastal antakse välja kaks preemiat:

  • Preemia suurusega kuni 10 000 (kümme tuhat) eurot oluliste ja üldjuhul juba rakendust leidnud majandusteaduslike saavutuste eest.
  • Preemia suurusega kuni 5000 (viis tuhat) eurot tähelepanu väärivate uuenduslike majandusteaduslike arenduslike tööde eest, kusjuures taotleja doktoritöö kaitsmise aastast ei ole möödunud rohkem kui viis aastat või taotleja pole veel jõudnud doktoritöö kaitsmiseni.

Preemiatele võivad kandideerida kõik Eesti teadusasutustes töötavad teadlased ja eksperdid ning Eesti kodakondsusega või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõigusega, kuid väljaspool Eestit töötavad teadlased ja eksperdid. Kandideerida saab nii üksikteadlane või ekspert kui ka neist koosnev teadustöörühm.

Preemiatele esitatud teadustööd või nende tsüklid peavad olema publitseeritud rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades või antud välja tunnustatud teaduskirjastustes või Eesti ülikoolide ja teadus- ja arendusasutuste poolt monograafiana või kogumiku peatükina aastail 2021–2023.

Akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiate statuut on leitav siit.

Preemiate algataja ja finantseerija on akadeemik Mihhail Bronšteini perekond.

Preemiakandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb sisestada hiljemalt 18. detsembril 2023 elektrooniliselt aadressil https://ta-konkursid.ee järgmine informatsioon:

  • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) koos selgitusega, mille poolest on kandidaadi või kandidaatide saavutused olulised Eesti ja kogu maailma seisukohalt ning millisele preemiale kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • preemiale esitatud teadustöö või tööde tsükkel;
  • kandidaadi või kandidaatide curriculum vitae (kuni 3 lk);
  • esitaja ja tema esindaja kontaktandmed;
  • soovi korral muud preemia kontekstis olulised dokumendid või materjalid.

Preemiad antakse välja akadeemik Mihhail Bronšteini sünniaastapäeval, 23. jaanuaril 2024.

2023. aastal anti välja kaks preemiat. Rohkem infot siin.

Lisainfo: Ülle Sirk, ylle.sirk@akadeemia.ee