Avatud on eesti keele ja selle õpetamise ning tehisintellekti uurija-professori konkursid

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori ning tehisintellekti uurija-professuuri konkursid.

Eesti keele ja selle õpetamise valdkonnas on oodatud taotlejad, kes soovivad keskenduda eesti keelele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajale. Mitmete eesti keele arengu seisukohast oluliste teemade hulgast tõuseb esile eesti keele omandamine, seda nii seoses üleminekuga eestikeelsele koolile kui ka ühiskonna üldise keelelise mitmekesistumisega.

Edukas keeleõpe ei seisne üksnes grammatika ja sõnavara omandamises, vaid eeldab ka keelelise turvalisuse loomist kõikides suhtluskontekstides ja kõikidel tasemetel. Eesti keele kasutuse laiendamiseks ja kõnelejate keeleturvatunde loomiseks on oluline mõista erinevaid keelepraktikaid ja keele eri kasutusvaldkondade vajadusi. Kõnesolev uurija-professuur haarab seega ka sotsiolingvistika ning mitmekeelsuse ja keeleõppe uuringuid nii teoreetilises kui ka rakenduslikus võtmes.

Tehisintellekti valdkonna uurija-professuuri juhiks on oodatud kandideerima teadlased, kes planeerivad keskendumist kas tehisintellekti arendamise ja/või kasutamisega seonduvatele väljakutsetele või tehisintellekti rakendamisega seotud majanduslikele, sotsiaalsetele, hariduslikele ja/või kultuurilistele aspektidele.

Uurija-professoriks või uurija-professuuri juhiks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele (vt nõudeid siit).

Valitud kandidaadi, Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping uurija-professori ametikoha avamiseks/uurija-professuuri loomiseks.

Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professor valitakse kaheaastaseks perioodiks (2024–2026) ja tehisintellekti uurija-professuuri juht üheks aastaks (2024–2025). Mõlema puhul on toetus 70 000 eurot ühe aasta kohta.

Konkurssidel osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 12. märtsiks 2024 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee.

Lähem info eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori konkursi kohta siin.

Lähem info tehisintellekti uurija-professuuri konkursi kohta siin.

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee