Akadeemilised seltsid kogunesid ümarlauale

24. novembril 2022 toimus Tartus looduseuurijate seltsi saalis Eesti teaduste akadeemiaga assotsieerunud akadeemiliste seltside ümarlaud. Ürituse eesmärk oli seltside esindajaid omavahel tutvustada ja luua eeldusi seltsidevaheliseks koostööks.

Sisulistele aruteludele eelnes tutvumismäng „Juhuslikud kohtumised“, mille käigus said osalejad üksteisega paremini tuttavaks ja häälestusid seltside arenguga seotud teemadele. Arutelud viidi läbi maailmakohviku meetodil: neljas töögrupis arutleti teemade üle, mis osalejad ise olid eelnevalt suures ringis kokku leppinud. Laudkondade juures töötasid sekretärid, kes gruppides arutletu kirja panid.

Osalejad otsisid lahendusi, kuidas kaasata liikmeid ja neid motiveerida ning kasvatada järelkasvu. Samuti arutleti toimiva koostöö, tegevuste korraldamise ja seltside tuleviku üle homses ühiskonnas. Lisaks räägiti seltside ja teaduste akadeemia omavahelisest koostööst ning sellest, kuidas nad saaks üheskoos ühiskonda kõnetada.

Ümarlaual osales 26 esindajat 17 akadeemilisest seltsist. 

Üritust aitasid korraldada Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistriõppekava „Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu“ (KASH) üliõpilased Hannes Rohtsalu, Signe Vanker, Kaisa Timmi, Liisa Asso ja Astrid Org. 

Ümarlaud oli heaks meenutuseks teadusseltside maailma suurest mitmekesisusest ja tekitas entusiasmi edasise tegevuse osas.

Eesti teaduste akadeemiaga on assotsieerunud kokku 24 teadusseltsi ja ühendust.