Venemaa uuringute uurija-professuuride konkurss 2023–2024

Eesti teaduste akadeemia koostöös välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi kahe Venemaa uuringutele keskenduva uurija-professuuri toetamiseks. Uurija-professuuri sihttoetusele saab kandideerida kuni 12. juunini 2023.

Uurija-professuuride ellukutsumise eesmärgiks on toetada ja kasvatada Eesti teadlaste Venemaa tundmist ning võimekust osaleda olulistes kõrgetasemelistes rahvusvahelises teadusuuringutes. Venemaa uuringud on Eestis alarahastuse tõttu kadumise äärel. Samas on Eesti julgeoleku seisukohast tegemist olulise valdkonnaga, milles vajame eksperte ja kindlust nende järelkasvu osas.

Uurija-professuuri sihttoetus võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis Venemaa uuringutega tegeleval tunnustatud teadlasel keskenduda teadusuuringutele ning üles ehitada Venemaa uuringutega tegelevat teadusrühma. Iga professuur koosneb ühest teemapõhisest akadeemia uurija-professorist ja üldjuhul teda toetavast väikesest uurimisrühmast.

Uurija-professuuri juhiks võib kandideerida omal alal tunnustatud teadlane, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ja kes on teinud teadustööd vähemalt kolme doktoritöö mahus vastavalt oma eriala spetsiifikale. Kandideerijalt eeldatakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist (vt nõudeid siit). Uurija-professorit toetava uurimisrühma potentsiaalsed liikmed võivad olla doktorandid, nooremteadurid, teadurid või vanemteadurid, põhjendatud juhtudel ka magistrandid.

Uurija-professuuri Venemaa sihttoetus on 45 000 eurot, millest vähemalt 50% ulatuses kaetakse Venemaa uuringutega tegeleva uurimisrühma ülesehitamisega seotud kulusid. Eelistatakse varasema Venemaa uuringute kogemusega kandidaate.

Uurija-professuuri sihttoetus määratakse üheks aastaks. Valitud kandidaadi, professuuri haldava Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping uurija-professuuri sihttoetuse maksmiseks.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita osalusvorm hiljemalt 12. juunil 2023 aadressil https://ta-konkursid.ee

Vormi tuleb sisestada oma kontaktandmetele lisaks järgmine informatsioon:

  • Tegevuskava 2023–2024 (eesti keeles, kuni 5 lk), sh kavandatud uuringute üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt, ajakava, tegevuskava, tööjaotus.
  • Uurimisgrupi juhi olulisemate (kuni 10), planeeritava uurimistööga seonduvate teaduspublikatsioonide ja/või arendustöö loetelu (olemasolul lisada DOI-d).
  • Loetelu taotleja (sh nii juhi kui ka planeeritava uurimisgrupi liikmete) olulisematest (kuni 10) planeeritava teemaga seotud teadusprojektidest.
  • Eesti ülikooli/teadusasutuse nõusolek.
  • Materjalid uurimisgrupi kohta: uurija-professuuri juhi elulookirjeldus (kuni 2 lk), teiste uurimisrühma liikmete lühikesed elulookirjeldused (kokku kuni 2 lk).
  • Soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Loe ka konkursi väljakuulutamise uudist.
Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee