Teaduspärastlõuna (XXIX): eesti teaduskeele võimalused ja väljakutsed

Emakeelepäeval, 14. märtsil 2024 toimus Eesti teaduste akadeemias teaduspärastlõuna (XXIX) „Eesti teaduskeele võimalused ja väljakutsed“. Lähema vaatluse alla võeti eesti teadus- ja kõrghariduskeele hetkeolukord ning võimalikud edasised suundumused selles vallas.

  • Seminari fotogalerii leiab siit.
  • Seminar on järelvaadatav siit. Salvestised on lingitud ka allolevas kavas iga ettekande juurde.

Eesti kõrgharidus- ja teadusmaailma lahutamatuks osaks on saanud keeleliste valikute tegemine ning tasakaalu otsimine peamiselt eesti ja inglise keele vahel. Sellega on muu hulgas seotud küsimused, kuidas välistöötajaid ja -üliõpilasi kaasata ja lõimida. Teadlik järjekindel tegutsemine on vajalik ka eestikeelse õppe- ja teadustöö edasiviimiseks. Kõrgkoolid on haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingutes teinud kokkulepped eestikeelse kõrghariduse kestlikkuse ja kvaliteedi ning eesti teaduskeele ja terminoloogia arendamiseks. See nõuab kõrgkoolidelt ladusa eneseväljendusoskuse tähtsustamist, aga ka omakeelse õppematerjali kättesaadavust ning terminoloogia arendamist. Niisamuti on oluline tehtava väärtustamine ning riigipoolne tugi, näiteks terminitöö tõhustamise kaudu.

Ettekannetes lähenetigi teadus- ja kõrghariduskeele temaatikale mitmest vaatenurgast. Käsitlust leidis eestikeelsete akadeemiliste tekstide kirjutamine nii juhendaja kui ka tekstiuurija seisukohalt. Tartu ülikooli näitel analüüsiti välistöötajate ja -üliõpilaste keelehoiakuid. Samuti arutleti selle üle, kelle jaoks ja milleks teha terminitööd ning kirjutada eestikeelseid kõrgkooliõpikuid.

Lisainfo ja kontakt Miina Norvik, e-post miina.norvik@ut.ee.
Seminari korraldasid Eesti teaduste akadeemia, Eesti noorte teaduste akadeemia ja eesti keele instituut.

Ajakava

Teaduspärastlõunat modereerisid Eesti noorte teaduste akadeemia liige Miina Norvik, Tartu ülikool, ja eesti keele instituudi tänapäeva eesti keele osakonna juhataja Sirli Zupping.

Teaduspärastlõuna savestise esitlusloend Youtube'is.

12.00–12.30Kogunemine ja tervituskohv ning suupisted
12.30–12.40Avasõnad (videosalvestis)
Tarmo Soomere, Eesti teaduste akadeemia president
12.40–12.55Renno Veinthal, haridus- ja teadusministeerium, asekantsler
„Eesti keelest ja eesti meelest meie ülikoolides“ (videosalvestis)
12.55–13.20Helen Hint, Tartu ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, lektor
„Eestikeelse akadeemilise teksti uurimisest” (videosalvestis)
13.20–13.45Prof Birute Klaas-Lang, Tartu ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut; eesti keele ja eesti keele õpetamise uurija-professor (Eesti teaduste akadeemia)
„Milleks mulle eesti keel?! Või siiski? Tartu ülikooli välistöötajate ja -üliõpilaste keelehoiakutest“ (videosalvestis)
13.45–14.10Prof Reili Argus, Tallinna ülikool, humanitaarteaduste instituut
„Lõputöö kirjutamise mitmetahulisest ja -tasandilisest protsessist. Juhendaja vaade“ (videosalvestis)
14.10–14.40Kohvipaus
14.40–15.10Sirli Zupping, eesti keele instituut, tänapäeva eesti keele osakonna juhataja
„Eestikeelsed kõrgkooliõpikud ja terminitöö Eestis – kuidas ja kellele?“ (videosalvestis)
15.10–15.40Prof Toivo Maimets, Tartu ülikool, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
„Eestikeelne rakubioloogia – milleks?” (videosalvestis)
15.40–16.10Prof akad Jakob Kübarsepp ja prof Priit Kulu, Tallinna tehnikaülikool, mehaanika ja tööstustehnika instituut
„Terminibaas materjalitehnikas toeks õpingutes ja töökohal“ (videosalvestis)
16.10Päeva kokkuvõte (videosalvestis)
Miina Norvik ja Sirli Zupping