7. detsembril toimub teaduste akadeemia üldkogu istung

Sel kolmapäeval, 7. detsembril algusega kell 11.00 toimub Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung. Hübriidvormis toimuv koosolek on jälgitav otseülekandena akadeemia veebilehel. Otseülekanne algab pärast istungi korralduslikke formaalsusi orienteeruvalt kell 11:15.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter peab ettekande „Eesti energiamajanduse 10 aasta väljavaade“. Samuti kuulutatakse välja Karl Ernst von Baeri nimelise medali laureaat elu- ja maateaduste alal ning Eesti teaduste akadeemia medali laureaadid. Viimane on akadeemia kõrgeim autasu üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Avalikule osale järgneb üldkogu kinnine istung, kus valitakse kolm uut akadeemikut füüsika, arvuti- ja tehnikateaduste ja sotsioloogia valdkonnas. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 istungil osalevate akadeemikute häältest.

Akadeemikukandidaatide nimekirja ja neid tutvustava info leiab teaduste akadeemia veebilehelt.

25. oktoobril toimunud akadeemikukandidaatide konverentsi ettekanded leiab akadeemia Youtube´i kanalist.

Üldkogu on akadeemia kõrgeim juhtimisorgan, mille moodustavad kõik Eesti teaduste akadeemia akadeemikud.