Akadeemikukandidaadid 2022

Kolme uue akadeemiku – füüsika, arvuti- ja tehnikateadused ning sotsioloogia valdkonnas – valimised kuulutas Eesti teaduste akadeemia välja juunis. Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 3. oktoober.

Esitatud kandidaadid (8) tutvustasid end konverentsil, mis toimus 25. oktoobril. Uued akadeemikud (3) valitakse 7. detsembril toimuval teaduste akadeemia üldkogul.

Füüsika (1 koht)

Heikki Junninen

Esitaja: Tartu Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Kaupo Kukli

Esitaja: Tartu Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Toomas Rõõm

Esitaja: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Sotsioloogia (1 koht)

Veronika Kalmus

Esitaja: Tartu Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Ellu Saar

Esitaja: Tallinna Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Arvuti- ja tehnikateadused (1 koht)

Alvo Aabloo

Esitaja: Tartu Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsiks valminud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Dan Bogdanov

Esitajad:
1) Teadus-arendusasutuse Cybernetica AS nõukogu
2) Akadeemikute grupp koosseisus Ülo Jaaksoo ning Jaak Vilo

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Maarja Grossberg-Kuusk

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.