19. aprillil toimub teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek

Sel kolmapäeval, 19. aprillil algusega kell 11.00 toimub Eesti teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek. Koosoleku esimest osa saavad kõik huvilised vaadata otseülekandena akadeemia veebilehel.  

Üldkogul kuulutatakse välja akadeemik Harald Kerese nimelise medali laureaat astronoomia, füüsika ja matemaatika alal. Akadeemik Anu Realo peab ettekande teemal „Usaldusest, usaldusväärsusest ja vastutusest“. President Tarmo Soomere esitab kokkuvõtte akadeemia tegevusest 2022. aastal. Lisaks allkirjastatakse kolmepoolne leping eesti keele ja selle õpetamise uurija-professoriks valitud Birute Klaas-Langi, Tartu ülikooli ja Eesti teaduste akadeemia vahel.

Aastakoosoleku teises osas kinnitatakse alanud aasta eelarve ja tegeletakse akadeemia protseduuriliste küsimustega.

Üldkogu on akadeemia kõrgeim juhtimisorgan, mille moodustavad kõik Eesti teaduste akadeemia akadeemikud.

Aastakoosoleku ajakava ja esimese osa otseülekande leiab siit: https://www.akadeemia.ee/sundmused/akadeemia-uldkogu-aastakoosolek-19-aprillil-2023/