Valminud on teaduste akadeemia aastaraamatud

Teaduste akadeemia möödunud aasta tegevusi kokkuvõtvad raamatud „Eesti teaduste akadeemia sõnas ja pildis 2022” ning „Faktid ja arvud” leiab nüüd meie veebist.

Väljaande „Sõnas ja pildis” kaanel on teaduste akadeemia välisliige, Eesti-Rootsi juurtega geneetik Svante Pääbo, kes pälvis mullu Nobeli preemia füsioloogias ja meditsiinis. Tema teekonnast kõrge tunnustuseni kirjutab akadeemik Maris Laan, kes oli aastatel 1996–1998 järeldoktorantuuris Müncheni ülikoolis Svante Pääbo uurimisrühmas.

Raamatu saatesõnades kirjutab akadeemia president Tarmo Soomere, et 24. veebruaril 2022 alanud sõda Ukrainas peetakse mitte niivõrd riikide või rahvaste, vaid pigem väärtuskategooriate ja kultuuriruumide vahel. Aastaraamatus avavad sõja mõjusid eri aspektidest neli akadeemikut. Geopoliitilistest mõjudest kirjutab Tiit Tammaru, mõjust maailmamajandusele Urmas Varblane, sotsiaalsetest tagajärgedest Anu Realo ning õiguslikest aspektidest Lauri Mälksoo.

Aastaraamatu energeetikateemalises peatükis on kaks sisukat artiklit. Esimeses kirjutab akadeemia energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg energiakriisi lahendustest ja tuleviku väljakutsetest. Lisaks saab lugeda ettekannet Eesti energiamajanduse kümne aasta väljavaateist, mille esitas möödunud aasta detsembris akadeemia üldkogu istungil toonane Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Lugeja leiab aastaraamatust ka intervjuu eelmisel aastal teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvinud akadeemiku Andres Metspaluga. Ta ütleb, et Eestil oleks vaja personaalmeditsiini riiklikku strateegiat. Personaalne meditsiin aitaks pikendada meie tervena elatud elu vähemalt kümmekond aastat.

Akadeemia ees seisnud oluliste piiriüleste ülesannete temaatikat avab raamatu rahvusvahelise koostöö peatükk. Siin on ülevaated nii möödunud aastal toimunud rahvusvahelise teadusnõukoja ISC Euroopa liikmete aastakoosolekust kui ka Euroopa peateadurite foorumi (ESAF) aastakoosolekust. Samuti kirjutab Eesti noorte teaduste akadeemia asepresident Helen Eenmaa mullu novembris toimunud arutelusessioonist ülemaailmsel akadeemiate võrgustiku InterAcademy Partnership ja noorte teaduste akadeemiate aastakoosolekul.

Lisaks on raamatus ka noppeid akadeemikute tegemistest ja olulistest sõnumitest, usutlusi värskelt valitud akadeemikutega ning möödunud aastal akadeemia üldkogu istungil peetud peaprokurör Andres Parmase kõne ning teaduspoliitika konverentsil esinenud õiguskantsleri Ülle Madise kõne. Lugeda saab kokkuvõtvat ülevaadet akadeemia kirjastuse tööst, olulisematest akadeemia koostöötegevustest, eelmise aasta tunnustustest, stipendiumitest ja konkurssidest ning eredatest hetkedest akadeemiaga assotsieerunud asutuste ja organisatsioonide tegemistes.

Aastaraamat 2022 „„Faktid ja arvud” kajastab akadeemia ja akadeemikute ning akadeemia juures tegutsevate ekspertkogude olulisemaid tegevusi.