Uued põhiseaduse kommentaarid annavad panuse Eesti riigiõiguse arendamisse

Eile, 7. novembril avaldati Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid.

Veebilehelt pohiseadus.riigioigus.ee leitavad kommentaarid on mõeldud eelkõige seadusandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kohtunikele ja juristidele.

Uute kommentaaride peatoimetaja Uno Lõhmus ütles, et sihtkapitali kommentaaride eesmärk on anda panus Eesti riigiõiguse arendamisse. „Mitme kommenteeritud väljaande olemasolust ei saa teha järeldust, et uute kommentaaride koostamiseks pole tarvidust. Riigiõigusteadus nagu iga teadus areneb aruteludes ning see aitab vältida olukorda, kus mõnda seisukohta või arvamust peetakse ainuvõimalikuks. Oleme kaasanud kommenteerijate hulka uue põlvkonna juriste, kellel on teadmised ning soov ja huvi mõtiskleda riigiõiguse probleemide üle,“ ütles ta.

Avara pildi andmiseks Eesti riigiõiguse arengust on kavas avaldada ajalooline sissejuhatus põhiseaduslikest arengutest Eesti Vabariigis alates 1918. aastast. Põhiseaduse paragrahvide juures on esitatud ajaloolised tekstid, mis vastavad kehtiva põhiseaduse normidele või mida võib pidada viimaste eelkäijateks. Sel moel tekib ülevaade, kuidas põhiseaduslik mõte on Eestis arenenud. Osutatud on olulistele kohtulahenditele ja pakutud valik kirjandusest.

Veebilehe informatiivne ülesehitus aitab lugejal kiiresti jõuda ka muude allikate juurde. Igale põhiseaduse paragrahvile on lisatud nurksulgudes mitteametlik pealkiri, mille on välja pakkunud kommentaaride autorid kiiremaks otsitava sätte leidmiseks.

Avalikkuse ette jõuavad kommentaarid üksikute peatükkide ja osade kaupa. Esimesena on kättesaadavad preambuli ja IX peatüki „Välissuhted ja välislepingud“ kommentaarid.

Põhiseaduse kommentaarid on Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali väljaanne, mis ilmub justiitsministeeriumi rahalisel toetusel.

Eile teaduste akadeemias toimunud kommentaaride esitlus on järele vaadatav ürituse veebilehelt: https://www.akadeemia.ee/sundmused/eesti-vabariigi-pohiseaduse-kommentaaride-esitlus/