ÜRO on kuulutanud 2024–2033 säästvat arengut toetavaks teaduste kümnendiks

ÜRO Peaassamblee on kuulutanud aastad 2024–2033 rahvusvaheliseks säästvat arengut toetavaks teaduste kümnendiks (International Decade of Sciences for Sustainable Development, IDSSD), sest meie aja keeruliste väljakutsete lahendamiseks on vaja ühendada võimalikult paljud teadusharud ja teadmiste vormid.

Hoolimata märkimisväärsest pingutusest ei ole senised edusammud säästva arengu eesmärkide järgimisel olnud piisavad nende tähtaegseks täitmiseks 2030. aastaks. Oluliseks takistuseks sellel teel peetakse eri teaduste killustatust ehk tegutsemist silotornides, mis pole lubanud luua uute tehnoloogiate ja lahenduste loomiseks vajalikku sünergiat. Teiseks tõkkeks on mittetõenduspõhiste otsuste vastuvõtmine, mis viitab puudulikule koostööle teadlaste ja poliitikute vahel.

Säästvat arengut toetava teaduste kümnendi väljakuulutamisega annab ÜRO Peaassamblee märku vajadusest minna üle teaduspõhisele koostöö ja progressi juhtimise ajastule. Säästva arengu saavutamine nõuab ülemaailmset valdkondade vahelist ja mitmemõõtmelist lähenemisviisi. Seda tõdedes on kümnendi eesmärk kõigi teaduste ja teadmiste vormide koostöös leida tõhusamaid lähenemisviise, mis annaks sisendi poliitikakujundusse ja aitaks kaasa globaalsele jätkusuutlikule arengule.

Loe samal teemal ka akadeemik Arvi Freibergi arvamuslugu, mis ilmus 30. septembril 2023 Postimehe veerus „Teadlase pilguga“.