Ülemaailmne akadeemiate konverents uurib võimalusi teadussüsteemide muutmiseks kaasavamaks, tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks

1.– 3. novembril toimuv akadeemiate koostöökogu IAP (Inter-Academy Panel) ülemaailmne konverents keskendub teadussüsteemide kaasavuse, efektiivsuse ja jätkusuutlikkusega seotud teemadele. Esmakordselt toimub konverents koos noorte akadeemiatega.

Arizonas toimuvast konverentsist on võimalik osa saada ka veebi teel.

Hübriidkonverentsi teema on „Kaasav tipptase: Teadmiste rakendamine jätkusuutlike ühiskondade jaoks“ (Inclusive Excellence: Harnessing Knowledge for Sustainable Societies). Kaasava tipptaseme kontseptsiooni järgi sõltub kogukonna heaolu kõigi selle liikmete mitmekesisuse väärtustamisest ja kaasamisest. Konverentsile kogunevad delegaadid enam kui 100 riigist arutama, kuidas teadusuuringutega saab lahendada ülemaailmseid probleeme ning kuidas muuta teadusstruktuure ja -protsesse õiglasemaks ja jätkusuutlikumaks.

Neljapäeval, 3. novembril Eesti aja järgi kell 18.30–20.00 toimuvas paneelarutelus „Winning from greater inclusion: Relation between diversity and academic culture“ käsitletakse kaasatust ja võrdset kohtlemist. Paneeli modereerib selle üks peakorraldajatest, Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA) asepresident Helen Eenma. ENTAst osalevad sessioonis veel asepresident Ester Oras ja kommunikatsioonijuht Marju Raju. Eesti teaduste akadeemiat esindavad president Tarmo Soomere ja akadeemik Anu Realo. Lähema info paneeli kohta leiab siit.

Kogu konverentsi kava leiab siit.

IAP eesmärk on koostöös liikmesorganisatsioonidega nõustada avalikkust ja pakkuda tuge mitmesugustele otsustuskogudele globaalprobleemide teaduslikuks lahendamiseks.  IAP raames teevad koostööd üle 140 riikliku, regionaalse ja ülemaailmse liikmesakadeemia. 

Vaata ka videote seeriat, mis on osa Eesti noorte teaduste akadeemia ja Eesti teaduste akadeemia ühisest initsiatiivist, mille eesmärk on juhtida tähelepanu mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise teemadele ühiskonnas ja akadeemilises maailmas nii Eestis kui ka mujal.