Tudengeid ja teadlasi toetavad fondid ootavad stipendiumitaotlusi

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond tudengeid ja teadlasi toetavad allfondid ootavad stipendiumitaotlusi 15. oktoobriks 2022.

Kõrgharidust ja teadust toetavad sel aastal järgmised allfondid:

KÕRGHARIDUS
Aino Klesmenti fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendõpet ja tegevust.
Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Harry Kingissepa fond toetab Kuressaare Hariduse Kooli edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Hell Raa mälestusfond toetab Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasi.
Kebina Talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Kultuuriakadeemia fond toetab TÜ  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.
Salme ja Aleksander Mathieseni fond toetab arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Suursaadik Riivo Sinijärve fond toetab Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides.
Tiina Tammani fond toetabomapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas.

TEADUS
Camilla ja Leo Kuus`e fond toetab kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas toetatakse ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd.
Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid. Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.

HUMANITAARTEADUSED
Andres Haameri fondi stipendiumid toetavad toetavad filosoofilise mõtte ehk mõtteteaduse arengut.
Helmut Einpalu fond toetab eesti keele arendamist ja kasutamist.
Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega.
Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 

REAALTEADUSED
Ann Mihkelsoni fondist eraldatakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Arnold Humala fond noorte matemaatikute teadustegevust.
Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid.
Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal. 
Tamkivi Reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd.

SOTSIAALTEADUSED
Agnes Kultase stipendiumifondist taotlejatel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks.
Henn Jõksi fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust (taotlemise tähtaeg oli 18.09.22).
Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.

TEHNIKA- JA MAJANDUSTEADUSED
Abel-Mirka fond toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
BLRT fondi stipendiumi saavad taotleda masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivad tudengid.
Luminori fond toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid.
Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.

Sel aastal osalevate fondide nimekirjad valdkondade kaupa (sh haridus ja teadus) koos täpsema infoga leiab siit.

Rohkem infot, nõuded ja taotluste esitamine Eesti Rahvuskultuuri Fondi veebilehel.