Teaduste akadeemias esitletakse riigiõiguse aastaraamatut

Neljapäeval, 9. detsembril algusega kell 15 esitletakse Eesti teaduste akadeemias tänavust riigiõiguse aastaraamatut. Huvilised saavad raamatuesitlust otseülekandena jälgida akadeemia veebilehelt.

Peaettekande teeb üks autoritest, Maris Kuurberg, kes on Vabariigi Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus. Raamatu sisu avavad akadeemik Lauri Mälksoo, peatoimetaja ja riigikohtunik Heiki Loot ning riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees Uno Lõhmus.

„Riigiõiguse aastaraamat 2021” sisaldab esimese, 2020. aastal ilmunud raamatuga võrreldes rohkem algupäraseid töid. Teise aastaraamatu koostamise esmaseks allikaks olid Eesti esimese põhiseaduse sajandale aastapäevale pühendatud 36. õigusteadlaste päevadel peetud ettekanded. 

Raamatus jätkub tähelepanu teistelegi teemadele. Mullu täitus sada aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Sel puhul ilmus aastaraamatus käsitlus Eesti riigi de iure rahvusvahelisele tunnustamisele aluse pannud lepingu kõige olulisemast osast – artiklist II. Ühte Eesti poliitikas paaril viimasel aastal päevakorras olnud teemat meenutab artikkel, milles antakse ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast seksuaalset sättumust ja soolist identiteeti puudutava diskrimineerimise keelu kohta. Samuti jätkab aastaraamat tõlgete avaldamist ja sisaldab esmakordselt arvustuse rubriiki.

Aastaraamatu eesmärk on anda ülevaade Eesti riigiõigusliku mõtlemise hetkeseisust ning parajasti olulistest riigiõiguse probleemidest, nende mõistmisest ja käsitlemisest. Raamatut annab välja riigiõiguse sihtkapital

Elektroonilisel kujul leiab raamatu Juridica veebiväljaandest.