Teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital jätkab tegevust

Justiitsminister Lea Danilson-Järg ja Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere allkirjastasid 200 000 euro suuruse riigiõiguse sihtkapitali toetuslepingu, et jätkata riigiõiguse õpetamise ja riigõigusalase teadustöö edendamist.

Riigiõiguse sihtkapital toetab riigiõigust käsitlevate teadusartiklite avaldamist, andes igal aastal välja riigiõiguse aastaraamatu. Lisaks võimaldab leping riigiõiguse õpikute väljaandmist, analüüside ja uuringute läbiviimist ning konverentside ja arutelude korraldamist. Riigiõiguse arendamisse annab sihtkapital oma panuse uute Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride koostamisega. Samuti toetab sihtkapital riigiõiguse tüvitekstide laiemalt kättesaadavaks tegemist, riigiõiguse õpetamist nii kõrg- kui ka üldhariduskoolides ning riigiõiguse teemaga seotud üliõpilaste ja noorte teadlaste välislähetusi ja õpet välisülikoolides, andes selleks mh välja sihtkapitali stipendiume. Samuti antakse välja riigiõiguse eripreemiat üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil.

„Riigiõiguse sihtkapital on nelja aasta jooksul loonud tugeva vundamendi, et edendada riigiõiguse õpetamist ja riigiõiguse alast teadustööd. Pole kahtlustki, et sihtkapitali töö on vajalik ning peab jätkuma,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg ning lisas: „Järgmisel perioodil ootan, et Riigiõiguse sihtkapitali tegevus laieneks ja koguks veelgi tuntust ning teadustöö leiaks kõlapinda ka laiema avalikkuse ees. Mul on hea meel, et selleks nähakse ette ka rahvusvahelise konverentsi korraldamist, aastaraamatu ja põhiseaduse kommentaaride väljaandmine jpm tegevusi,“ ütles justiitsminister.

„Eesti põhiseadus on ajale hästi vastu pidanud. Nüüd on aeg läbi analüüsida ning lahti mõtestada selle koostamise ja rakendamise lugu nõnda, et meie kogemust saaksid kasutada ka teised,“ ütles teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ning lisas: „Eesti riigiõigusteaduse paremik väärib süstemaatilist tutvustamist rahvusvahelisele õigusteadlaste kogukonnale.“

„Lepingu allakirjutamine paneb väärika punkti aastale, mil tähistasime põhiseaduse vastuvõtmise ja jõustumise 30. aastapäeva,“ märkis riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees Heiki Loot. „Ees ootab palju tööd toetuse sihipärasel kasutamisel ja lepingu täitmisel. Lepingus on justiitsministeerium lisanud võimaluse kasutada kuni kümme protsenti aastasest toetusest riigiõigusega tihedalt seotud valdkondade, nagu näiteks haldusõiguse, Euroopa Liidu õiguse ja riigiteaduse edendamiseks ning nendel aladel õpikute ja kommentaaride väljaandmiseks ning uuringute läbiviimiseks,“ lisas ta.  Taotlusi riigiõigusega tihedalt seotud valdkondade toetamiseks hakkab sihtkapital vastu võtma alates järgmise aasta aprillist.

Lepingu järgi on tegevustoetus vähemalt 200 000 eurot aastas eeldusel, et see on ette nähtud vastava aasta riigieelarves.

Riigiõiguse sihtkapitalile pandi algus 20. detsembril 2018, kui toonane justiitsminister Urmas Reinsalu ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere allkirjastasid koostöölepingu, millega ministeerium toetas riigiõiguse sihtkapitali moodustamist akadeemia juurde.

Riigiõiguse sihtkapitali sisulist tegevust suunab nõukoda, mida juhib riigikohtunik ja endine riigisekretär Heiki Loot. Nõukotta kuuluvad endine riigikohtu esimees ja endine Euroopa Kohtu kohtunik Uno Lõhmus, õigusteadlane ja akadeemik professor Lauri Mälksoo, endine riigikohtu esimees, Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe, Tartu ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik Madis Ernits, Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak, Euroopa Kohtu kohtunik Küllike Jürimäe, endine riigikohtu esimees ja endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste ning ametikoha järgi justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar ja Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. Nõukoja tegevjuht on Kerdi Raud.

Lähem info sihtkapitali kohta: www.akadeemia.ee/riigioiguse-sihtkapital/