Teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital esitleb põhiseaduse kommentaaride uusi peatükke

12. detsembril 2022 toimub Eesti Vabariigi põhiseaduse uute kommentaaride V peatüki „Vabariigi President“ ja XIII peatüki „Kohus“ esitlus.

Üritus algab kell 14 teaduste akadeemia saalis ja see kantakse otse üle akadeemia veebis.

Esitluse avab teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Peatüki „Vabariigi President“ üle arutlevad üks kommentaaride autoritest Rait Maruste, endine Põhiseaduse Assamblee liige Peet Kask ja Tartu Ülikooli riigiõiguse lektor Paloma Krõõt Tupay. Lisaks Rait Marustele on selle peatüki kommentaaride autoriks Kristel Urke.

Esitluse teises osas arutlevad peatüki „Kohus“ üle selle kommentaaride autor Priit Pikamäe, Rait Maruste ja peatoimetaja Uno Lõhmus.

Riigiõigusteadus nagu iga teadus areneb aruteludes. Selle aasta 7. novembril veebilehel pohiseadus.riigioigus.ee avaldatud teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid aitavad sellist arutelu üleval hoida ja riigiõigusteadust edasi viia. Kommentaarid on mõeldud eelkõige seadusandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kohtunikele ja juristidele. Avalikkuse ette jõuavad kommentaarid üksikute peatükkide ja osade kaupa. Kommentaaride koostamisel osaleb suur hulk tunnustatud juriste, samuti uusi nimesid riigiõigusteaduses.

Esimestena tehti lugejale kättesaadavaks preambuli ja IX peatüki „Välissuhted ja välislepingud“ kommentaarid. Nende esitlust saab järele vaadata akadeemia Youtube'i-kanalilt nii tervikuna kui ka ettekannete kaupa.

Põhiseaduse kommentaarid on Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali väljaanne, mis ilmub justiitsministeeriumi rahalisel toetusel.