Teaduste akadeemia pikaajaline töötaja sai akadeemia kõrgeima autasu

Eile anti üle Eesti teaduste akadeemia medal juhatuse sekretärile ja peasekretäri abile Tiina Rahkamale.

Tiina Rahkama pälvis medali 35 aastat Eesti teaduste akadeemia juhatuse ja üldkogu tugisambaks olemise eest.

“Tippjuhtide ja tippteadlaste efektiivne töö oleks võimatu ilma mitmekülgse korraldusliku toeta. Akadeemia kantseleis töötavad spetsialistid kujundavad akadeemia selle näo, mida märgatakse väljastpoolt teadusmaailma; nii ühiskonnast kui ka välisriikidest. Akadeemia tunnustab oma medaliga Tiina Rahkama pühendumust ja panust akadeemia töösse 35 aasta vältel. Tema korraldada on olnud nii juhatuse, üldkogu kui ka riigi teaduspreemiate komisjoni materjalid,” ütles teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Eelmisel nädalal kuulutati välja kolm Eesti teaduste akadeemia medali saajat. Akadeemia kõrgeima autasu said akadeemikud Mart Saarma ja Jaak Aaviksoo ning Postimehe peatoimetaja Marti Aavik.

Eesti teaduste akadeemia medalit antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.