Teaduste akadeemia otsib presidendi abi

Eesti teaduste akadeemia võtab tööle presidendi abi. Kui soovid kaasa lüüa Eesti akadeemilise maailma näo kujundamisel nii riigi sees kui ka välissuhtluses, ootame Sind liituma meie kantselei kollektiiviga.

Igapäevaselt oleks Sinu töö

 • akadeemia presidendi sõnavõttude jaoks taustamaterjali kogumine, kirjade visandite koostamine, presidendi telefonisuhtluse, kirjavahetuse ja kalendri haldamine,
 • presidendi kohtumiste korraldamine, dokumenteerimine ja tagasisidestamine,
 • presidendi ja tema volitatud isikute välissuhtluse, sh rahvusvaheliste teadus- ja teaduspoliitika ning teadusnõustamise alaste koostöölepete administreerimine, sellekohaste ülevaadete ja lühiinfo koostamine ja ajakohastamine akadeemia veebis ja väljaannetes,
 • akadeemia kantselei korralduslikes tegevustes osalemine.

Sul on võimalus kaasa lüüa Eesti teaduspoliitika kujundamisel ja Eesti nähtavamaks muutmisel, panustades

 • akadeemia rahvusvahelise koostöö ajakohastamisse,
 • põnevate ja inspireerivate ürituste ja kohtumiste korraldamisse nii Eestis kui ka piiri taga,
 • akadeemia komisjonide ja osakondade tegevuse korraldamisse ja dokumenteerimisse,
 • akadeemia väljaannete sisuloomesse.

Meie ootused:

 • vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus (doktorikraad annab kandideerimisel eelise),
 • perfektse eesti keele ja väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas,
 • hea suhtlemisoskus, koostöövõimekus, iseseisvus, loomingulisus ebastandardsete olukordade lahendamisel, pingetaluvus,
 • kontoritarkvara (Office vms) suurepärane valdamine,
 • kasuks tuleb paindlikkus tööaja kasutamisel ja võimalus osaleda välislähetustes.

Pakume:

 • täiskohaga tööd alates 1. maist 2023 või esimesel võimalusel,
 • töötasu kuni 2000 eurot,
 • kaasaegset töökohta Tallinna kesklinnas Toompeal,
 • tihedat suhtlust kogenud, tarkade ja inspireerivate inimestega Eestist ja välismaalt

Kui leiad, et sobiksid, siis palun saada oma CV, motivatsioonikiri ja kahe soovitaja nimed koos kontaktidega hiljemalt 10. aprilliks 2023. Kandideerimine on läbi CV-Online´i keskkonna.

Kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee