Teaduste akadeemia kuulutab välja kolme akadeemiku valimised

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja kolme akadeemiku valimised järgmistes valdkondades:
• füüsika,
• arvuti- ja tehnikateadused,
• sotsioloogia.

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

„Teaduste akadeemia ülesanne on kahetine,“ märkis teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. „Nagu on selle sõnastanud Prantsusmaa teaduste akadeemia: ühest küljest teaduse arendamine ja esindamine ning teisest küljest riigi nõustamine teaduses ja kõigis sellega seonduvates aspektides. Akadeemia on neis aspektides vaid nii tugev, kui heatasemelised ja panustada soovivad on selle liikmed. Nende missioon on märksa laiem kui lihtsalt tippteadlase või professori roll. Möödunud aastal meie seast lahkunud akadeemik Anto Raukas sõnastas selle pigem väljakutsena: akadeemik on üldkultuuriline nähtus.“

Akadeemikud valib Eesti teaduste akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel, loomeliitudel ja Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel. „Seega me valime ennekõike nende seast, keda teised peavad akadeemiku rolli jaoks sobivaks,“ lisas president Soomere.

Palume kandidaatide kohta esitada teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas 3. oktoobriks 2022 järgmised materjalid:
• esildis, milles on näidatud kandideerimise valdkond ja põhjendatud kandidaadi sobivust (laadida dokumendina),
• esitaja juhtorgani otsus (laadida dokumendina),
• elektrooniline ankeet järgmise infoga:
o kandidaadi kontaktandmed,
o kümne tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu,
o kuni viie olulisima käimasoleva teadusprojekti loetelu,
o link kandidaadi kohta käivale informatsioonile Eesti teaduse infosüsteemis ETIS,
• kandidaadi foto.