Teaduste akadeemia kutsub kaasa lööma alusteaduste aasta üritustes

2022. aasta on ÜRO rahvusvaheline aasta „Alusteadused jätkusuutlikuks arenguks“ (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD2022, https://www.iybssd2022.org).

IYBSSD2022 keskseks eesmärgiks on tähelepanu juhtimine baasteaduste otsustavale rollile inimkonna jätkusuutliku arengu kindlustamisel ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisel. Alusteadused on olulised mitte üksnes teiste teadusvaldkondade jaoks, vaid kõikide eluvaldkondade edenemiseks. IYBSSD2022 sündmustel on ka tugev hariduslik mõõde.

Aasta avatakse ametlikult 30. juunil -1. juulil toimuval konverentsil UNSESCO peakorteris Pariisis ja IYBSSD2022 sündmused toimuvad üle maailma 1. jaanuarist 2022 kuni 30. juunini 2023.

IYBSSD2022 hõlmab erinevaid tegevusi nii ülemaailmsest kui regionaalsel tasemel. Täieneva ülevaate IYBSSD2022 eesmärkidest ja tegevustest leiab aadressilt https://www.iybssd2022.org.

Eestis koordineerib ja vahendab IYBSSD2022 tegevusi Eesti teaduste akadeemia. Akadeemia esindaja IYBSSD2022 juhtkomitees on akadeemik Arvi Freiberg.

Kutsume koostööpartnereid üles meile teada andma IYBSSD2022 perioodil toimuvatest temaatilistest üritustest, näiteks teemakohased konverentsid, nõupidamised ja koolitused, artiklite kogumikud ja loengukursused, kirjutised ajakirjanduses ning tele- ja raadiosaated.

Kui teie sündmuse programm on juba lõplikum, võite selle info sisestada ka IYBSSD2022 veebi: https://www.iybssd2022.org/en/your-proposal-for-the-program/. IYBSSD2022 programmis ametlik osalemine annab teile õiguse kasutada IYBSSD2022 logo ning annab tasuta ülemaailmse nähtavuse.

Kontaktid:
Akadeemik Arvi Freiberg, Eesti esindaja IYBSSD2022 juhtkomitees, e-post: arvi.freiberg@ut.ee
Eesti teaduste akadeemia koostöö juht Ülle Raud, e-post: ylle.raud@akadeemia.ee

Alusteaduste aasta info teaduste akadeemia veebis: https://www.akadeemia.ee/sundmused/alusteaduste-aasta/