Teaduste akadeemia juures alustas tööd küberturvalisuse komisjon

Eesti teaduste akadeemia juures alustas tööd küberturvalisuse komisjon, mille üks eesmärke on uurida e-riigi kriitiliste teenuste turvalisuse ja usalduse mudeleid.

Komisjoni lähiaastate fookus hakkab olema valimiste tehnoloogial. „Valimissüsteemide turvalisuse analüüsil on Eestis tehtud palju head teadust. Sellisele tööle on olemas ka ühiskondlik tellimus. Nimelt on Eestis käimas valimisseaduse muutmine ja elektroonilise hääletamise regulatsiooni korrastamine. Komisjoni roll on tuua kokku nendele aspektidele tuge pakkuva teaduse tulemid ning proovida nende toel anda kvaliteetset nõu riigile ja selgitusi avalikkusele,“ sõnas komisjoni esimees, akadeemik ja Cybernetica AS infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov.

Komisjoni pädevuse tagab mitmekülgne ja eri valdkondade ekspertidest koosnev liikmeskond. Sinna kuulub teadlasi nii ühiskonnateaduste, õiguse kui ka krüptograafia ja infoturbe valdkonnast, samuti riigi esindajaid. Oma esindajad on komisjoni määranud riigi infosüsteemi amet, riigi valimisteenistus, vabariigi valimiskomisjon ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

14. augustil Tartus toimunud avakoosolekul viis komisjon end kurssi justiitsministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi plaanidega valimiste regulatsiooni arenduses. Teise punktina arutleti IT-süsteemide usalduse analüüsimise teaduslik-tehniliste mudelite üle.

Komisjon plaanib regulaarselt suhelda ka avalikkusega, tutvustades enda töö tulemusi ja korraldades seminare. „Ootame kõiki huvilisi 17. oktoobril Tallinnas teaduste akadeemias toimuvale konverentsile, kus esitleme uusimaid teadustulemusi valimissüsteemide usalduse uuringutest nii sotsiaal- kui tehnoloogiavaldkonnas,“ selgitas akadeemik Bogdanov. „Soovime, et e-riigi turvalisuse üle peetavad arutelud oleks ühelt poolt süsteemsetel alustel, aga samas üldsusele mõistetavad.“ Lähema info konverentsi ja eelregistreerumise kohta avaldab akadeemia septembris.

Küberturvalisuse komisjon jätkab varem akadeemia juures tegutsenud küberkaitse komisjoni tööd.

Komisjoni koosseisu ja esimese koosoleku protokolli leiab teaduste akadeemia veebilehelt: www.akadeemia.ee/akadeemia/noukogud-ja-komisjonid/