Teaduste akadeemia energeetikakomisjon esitas tulevasele võimalikule koalitsioonile soovitused energiamajanduse kujundamiseks

Eesti teaduste akadeemia energeetikakomisjon saatis valitsuskoalitsiooni läbirääkimisi alustavatele erakondadele soovitused jätkusuutliku energiamajanduse kujundamiseks.

Eesti on silmitsi olukorraga, et meie elektritootmine ei kata riigisisest nõudlust ja juhitava elektritootmise süvenev defitsiit ohustab riigi (energia)julgeolekut. Meie eesmärk peaks olema energiasõltumatuse saavutamine hiljemalt 2035. aastaks. Seejuures tuleb lähtuda elektrisüsteemi toimepidevusest ning põhinõudest arendada samaaegselt ilmastikust sõltuvat energiatootmist ja elektrisüsteemi paindlikkuse teenuseid.

„Komisjoni liikmete tahe on soovitusi andes eelkõige olla erakondadele toeks poliitiliste otsuste tegemisel,“ ütles energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg. „Meie hinnangul peaksime tänase ja kasvava elektrifitseerituse taseme tagamiseks määratlema, kas elekter on turukaup, mille hinna määrab nõudluse ja pakkumise vahekord turul, või käsitleme elektrit avaliku teenusena ja sisendina kogu ühiskonna toimimisse.“

Soovitustes on sõnastatud nii eeldused energiamajanduse arenguks kui ka selle korrastamise prioriteedid. Samuti toob komisjon esile, milliseid kiireloomulisi meetmeid võiks rakendada. Viimastena soovitab komisjon muuhulgas vabastada tarbijad 2007. aastal kehtestatud taastuvenergia tasust, arendada Paldiski LNG ujuvterminal statsionaarseks regionaalse gaasituru LNG terminaliks ning koostada eeloleva kütteperioodi ettevalmistamise ja läbimise tegevuskava.                                                                                                                                

Energeetikakomisjoni soovitused leiab siit.