Teaduspärastlõuna „Teadus akadeemilise vabaduse, eetika, meedia ja poliitika ristteel“

Eesti teaduste akadeemia kutsub 24. novembril kell 14.00–17.30 teaduste akadeemia saalis toimuvale teaduspärastlõunale (XXVII): „Teadus akadeemilise vabaduse, eetika, meedia ja poliitika ristteel“.

Teaduse usaldusväärsuse alussammas on kindlus, et teadlaste tulemused on saadud ausalt, objektiivselt, erapooletult, sõltumatult välistest teguritest, toetudes kõigile olemasolevatele teadmistele ning tunnetades vastutust ühiskonna ja tuleviku ees. Seetõttu on mõistetav, et ühiskond ja selle liidrid reageerivad valuliselt teadlaste eksisammudele, eriti kui need puudutavad teadustöö eetikat.

Kutsume arutlema, kuidas näeb Eesti teadustöö eetika süsteem välja globaalses vaates, millised on meie tugevused ja nõrkused ja kuidas need võivad realiseeruda igapäevases töös ning eriolukordades. Pere Sihtkapitali näitel analüüsime ühe juhtumi libastumiste anatoomiat. Mõtleme, mida neist õppida ja kuidas neid tulevikus juba eos vältida. Vaagime vajadust täiendada teadustöö eetika alaseid nõuandeid ja võimalusi selle rikkumistele mõistlike ja proportsionaalsete sanktsioonide kujundamiseks.

Palume üritusele registreeruda hiljemalt 21. novembril siin.