Teadusagentuur kutsub tunnustama teaduse populariseerijaid

Eesti teadusagentuur (ETAG) kutsub tunnustama teaduse populariseerijaid, et tõsta esile säravaid ja aktiivseid teadusest kõnelejaid ning motiveerida inimesi teadusest rohkem rääkima ja kirjutama.

Konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada inimesi, algatusi ja asutusi, tänu kellele on teadus ühiskonnas nähtavam ja avalikkusele mõistetavam. Konkursile võib esitada nii üksikkandidaate kui ka kollektiive, samuti tohib esitada iseenda kandidatuuri.

Konkursi auhinnafond on 26 000 eurot

Auhindu antakse välja kuues kategoorias:

  • Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest,
  • teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil,
  • teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil,
  • tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel,
  • parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja jne,
  • parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Kõigil konkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki. Kvaliteeti ja usaldust väljendav märk on loodud selleks, et teaduse tutvustajad ja nende töö rohkem silma paistaks.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. september 2022.

Konkursil osalemiseks paluvad korraldajad esitada kandidaadi või tegevuse kirjelduse koos analüüsiga selle väärtusest ja mõjust ühiskonnas või teadusmaastikul, lisaks kaks allkirjastatud soovituskirja ja täidetud osalusvorm. Dokumendid tuleb esitada konkursside lehel.

Konkurssi korraldab Eesti teadusagentuur koostöös Eesti teaduste akadeemiaga ning seda rahastab haridus- ja teadusministeerium. Lisainfot konkursi tingimuste kohta leiab ETAGi kodulehelt.

Teaduse populariseerimise auhinnad antakse üle teaduskommunikatsiooni konverentsil 11. novembril Tartus