Täna esitletakse artiklikogumikku „Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase romaan „Felix Ormusson““

2. märtsil, Friedebert Tuglase 136. sünniaastapäeval esitletakse Eesti teaduste akadeemia saalis artiklikogumikku „Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase romaan „Felix Ormusson““ (koostanud ja toimetanud Mirjam Hinrikus ja Jaan Undusk, Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskus, 2022).

Artiklikogumik ilmub sarjas „Moodsa eesti kirjanduse seminar“, kus tuuakse tänase lugeja ette värske pilguga nähtud võtmetekste eesti 20. sajandi klassikast. Romaan „Felix Ormusson“ (1915) oli nii Tuglase loomingu üks tippe kui ka Noor-Eesti esteetiliste püüdluste kulminatsioon ja lõpp-punkt, mis sisaldas rohkelt vihjeid 20. sajandi alguse Euroopa kultuurimiljööle ning haakus paljude rahvusvaheliselt tuntud tekstidega. Eestis andis „Felix Ormusson“ algtõuke aastakümneid kestnud poleemikale kultuuri vaimu- ja eluläheduse vahekorra üle ning polnud teist tegelaskuju, keda oleks vastakate arvamuste turmtulle kistud nii tihti kui just Felix Ormusson.

Artiklikogumikus raamistavad üheksa autori analüüse märksõnad, mis tähistavad põnevaid lähenemisnurki: dekadents, müüt, iroonia, tõusik, nartsissism, panteism, melanhoolia, Kierkegaard, Nietzsche jm. Teoses on hulk reproduktsioone Nikolai Triigi, Konrad Mägi, Eduard Wiiralti jt maalidest ning fotosid „Felix Ormussoni“ lavastustest.

Esitlus toimub lühiseminari vormis, kava:

Seminari juhatab Mirjam Hinrikus, musitseerivad Uku Gross ja Tiiu Jürma.

Esitlus toimub Eesti teaduste akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) kell 14.00–15.20.