Programm

Konverents on järelvaadatav teaduste akadeemia Youtube'i-kanalil

9.45–10.15Saabumine ja tervituskohv
10.15–10.30Avamine (videosalvestis)
Heiki Loot, riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees, Riigikohtu liige
Tervituskõne
Maris Lauri, justiitsminister
10.30–12.00I sessioon: Meenutusi põhiseaduse sünnist. Tagasivaade põhiseaduse sünnile: põhimõttelised valikud ning tulised valupunktid (arutelu videosalvestis)
Arutelu juht Uno Lõhmus, Riigikohtu esimees 1998–2004, Euroopa Kohtu kohtunik 2004–2013
Liia Hänni, endine Põhiseaduse Assamblee liige, redaktsioonitoimkonna esimees, reformiminister 1992–1995
Kaido Kama, endine Põhiseaduse Assamblee liige, justiitsminister 19921994, siseminister 1994–1995
12.00–13.00Lõuna (teaduste akadeemia sisehoov)
13.00–14.45II sessioon: Tervisekriis ja põhiseadus
Arutelu juht Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees 2013–2019, Euroopa Kohtu kohtujurist
Taimar Peterkop, riigisekretär. „20. sajandi raamid 21. sajandi kriiside ajastul“ (videosalvestis)
Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse kaasprofessor. „Kriis: täitevvõimu tähetund?“ (videosalvestis)
Arutelul osalejad: Taimar Peterkop, riigisekretär, Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse kaasprofessor, Paloma Krõõt Tupay, Tartu Ülikooli riigiõiguse lektor, Hanno Pevkur, Riigikogu aseesimees, justiitsminister 20122014 (arutelu videosalvestis)
14.45–15.15Kohvipaus
15.15–17.00III sessioon: Julgeolekukriis ja põhiseadus
Arutelu juht Heiki Loot, riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees, Riigikohtu liige
Margit Gross, Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler
Põhiseaduslike erikordade olemus ja rakendamine nüüdisaegsete julgeolekuohtude tõrjumisel
Olavi Jänes, Balti Kaitsekolledži õppejõud
Põhiseadus ja rahvusvaheline sõjaline koostöö
Arutelul osalejad: Margit Gross, Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler, Olavi Jänes, Balti Kaitsekolledži õppejõud, Kristi Purtsak, Riigikantselei õigusosakonna juhataja, Erki Kodar, Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler
17.00Lõpetamine
17.00–18.00 Suupistelaud