Kontakt

Akadeemik Arvi Freiberg, Eesti esindaja IYBSSD2022 juhtkomitees
E-post arvi.freiberg@ut.ee

Eesti teaduste akadeemia koostöö juht Ülle Raud
E-post ylle.raud@akadeemia.ee