Kontakt

Akadeemik Arvi Freiberg, Eesti esindaja IYBSSD2022 juhtkomitees, e-post arvi.freiberg@ut.ee

Eesti teaduste akadeemia, e-post terje.tuisk@akadeemia.ee