Aastast

IYBSSD2022 keskne eesmärk on tähelepanu juhtimine baasteaduste otsustavale rollile inimkonna jätkusuutliku arengu kindlustamisel ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisel.

Alusteadused on olulised mitte üksnes teiste teadusvaldkondade jaoks, vaid kõikide eluvaldkondade edenemiseks. IYBSSD2022 sündmustel on ka tugev hariduslik mõõde.

IYBSSD2022 hõlmab erinevaid tegevusi nii ülemaailmsel kui regionaalsel tasemel. Täieneva ülevaate IYBSSD2022 eesmärkidest ja tegevustest leiab aadressilt https://www.iybssd2022.org.

Eestis koordineerib ja vahendab IYBSSD2022 tegevusi Eesti teaduste akadeemia. Akadeemia esindaja IYBSSD2022 juhtkomitees on akadeemik Arvi Freiberg.

NB! Alusteaduste aasta avatseremoonia otsülekannet on kõigil soovijail võimalik jälgida alusteaduste aasta kodulehel või UNESCO kodulehel. Ülekanne on otse-eetris 8. juulil kell 10.00–17.30 (Eesti aja järgi).

Akadeemik Jüri Engelbrecht esindab Eesti teaduste akadeemiat 20.–22. septembril 2022 Serbia pealinnas Belgradis toimuval IYBSSD2022 maailmakonverentsil „World Conference on Basic Sciences and Sustainable Development“. Engelbrecht peab konveretnsil nii ettekande kui ka modereerib ühe sektsiooni tööd. Lisainfo: Jüri Engelbrecht, je@ioc.ee

Kutsume koostööpartnereid üles meile teada andma IYBSSD2022 perioodil toimuvatest temaatilistest üritustest, näiteks teemakohased konverentsid, nõupidamised ja koolitused, artiklite kogumikud ja loengukursused, kirjutised ajakirjanduses ja tele- ning raadiosaated.

Kui teie sündmuse programm on juba lõplikum, võite selle info sisestada ka IYBSSD2022 veebi: https://www.iybssd2022.org/en/your-proposal-for-the-program/.
IYBSSD2022 programmis ametlik osalemine annab teile õiguse kasutada IYBSSD2022 logo ning annab tasuta ülemaailmse nähtavuse.