Seminar-teaduspärastlõuna (XIV): omariikluse aluste kujunemine

Teaduste akadeemia ning Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetajate seltsi ühine seminar-teaduspärastlõuna „Omariikluse aluste kujunemine“ toimub akadeemia saalis Toompeal (Kohtu 6) esmaspäeval, 21. septembril algusega kell 16.

Sel aastal saab 100 aastat Eesti esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Riigiõiguslike tekstide sõnastamine ja muutumine mitte ainult peegeldab, vaid ka kujundab ühiskonna arengut ning on lahutamatu osa meie ajaloost. Heidame pilgu Eesti omariikluse põhidokumentide kujunemise loole esimestest otsustest kõrgema võimu kohta Eestis kuni tänase põhiseaduseni.

Kuulatakse kaht ettekannet. Rait Maruste teeb katse avada omariikluse põhidokumentide tähendust. Hannes Vallikivi peegeldab Eesti esimese põhiseaduse kujunemist ja mõtiskleb selle üle, kas põhiseadus ise saab olla süüdi põhiseaduse kriisis või on põhiseaduse kriisis süüdi inimesed, kellel puudub respekt põhiseaduses sisalduvate põhimõtete vastu.
Esitletakse Rait Maruste koos­tatud raamatut „Eesti omariikluse põhidokumendid“.

Seejärel vesteldakse selle üle, mil moel saaks paremini hoolt kanda Eesti riigiõigusliku ajaloo hoidmise, tutvustamise ja väärtustamise eest.

Kuigi osalejatele võidakse koroonakriisist hoolimata pakkuda veini ja suupisteid, palutakse neil kasutada desovahendeid ja hoida omavahel mõistlikku distantsi.