Selgusid tänavused teaduste akadeemia medali saajad

Eesti teaduste akadeemia tänasel üldkogul kuulutati välja kolm Eesti teaduste akadeemia medali saajat. Akadeemia kõrgeima autasu said akadeemikud Mart Saarma ja Jaak Aaviksoo ning Postimehe peatoimetaja Marti Aavik.

Mart Saarma ja Jaak Aaviksoo pälvisid medali  olulise panuse eest akadeemilise mõtteviisi esindamisel Teadus- ja Arendusnõukogus. „Akadeemia vaatekohast on nad ühes strateegilises suunas koos ja päris pikalt vankrit vedanud, nõustades Eesti riiki kõrgeimal võimalikul tasemel. Nõukogus on nad aidanud süstemaatiliselt kujundada ja suunata Eesti teaduspoliitikat, viinud parima erialase teadmise ja teaduspoliitilise kogemuse peaministri ja valitsuse lauale. Nõnda on nad tohutult panustanud sellesse, et teadus ja teaduspõhisus kujuneks kogu Eesti toimimise järjest tugevamaks aluseks,“ ütles teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Marti Aavik sai medali olulise panuse eest teaduste akadeemia ja Postimehe ühise teadusnõukoja loomisel ja teadusinfo levitamisel. Eelmisel aastal pandeemia esimese kahe kuu jooksul toiminud nõukoda oli akadeemilise maastiku ja erasektori koostöö üks markantsemaid ja ebatavalisemaid näiteid. „Ühiskonnale anti signaal, et asjalikud ja rahulikud inimesed vahetavad paar korda nädalas mõtteid pandeemia ja sellega seotud aspektide üle. Mitte niivõrd oma tarkust peale surudes või püüdes riigile vägisi nõu anda, kuivõrd katsudes infolaviinis korda luua,“ tõi Tarmo Soomere esile.

Kolmest medalistist olid tänasel üldkogul autasu vastu võtmas Jaak Aaviksoo ja Marti Aavik.

Eesti teaduste akadeemia medalit antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.