Selgusid akadeemia eriauhinnad õpilaste teadustööde konkursil

Teaduste akadeemia eriauhinnad tänavusel õpilaste teadustööde konkursil pälvivad Ingel-Ethel Kanistik, Maria Helene Tomberg ja Riho Männik.

Tallinna Inglise kolledži 9. klassi õpilase Ingel-Ethel Kanistiku töö teema oli „Probiootiliste laktobatsillide mõju Helicobacyer Pylori poolt põhjustatud põletikuvastusele“ (juhendajad Pirjo Spuul, Tiina Mägi). Akadeemia komisjon tõi tunnustusena esile, et töös iseloomustatud probiootiliste laktobatsillide pärssivat toimet patogeense mikroorganismi (H. pylori) kasvule saab edukalt kasutada selle tüüpilise „mustade käte“ tekitatud infektsiooni tõrjumiseks.

Gustav Adolfi gümnaasiumi 12. klassi õpilane Maria Helene Tomberg tegi uurimuse „Indrek Hargla ajaloolises kriminaalromaanis „Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus“ kujutatud Tallinna vanalinna ja linnasarase ajalooline tõepärasus“ (juhendaja Anu Kell). Hindamiskomisjon ütles oma tagasisides, et tõenäoliselt oleme kõik kas head olustikukirjeldust lugedes või tuttavas linnas filmitud kaadreid vaadates juurelnud nende tõepärasuse üle. „Uurimus on romaanis kujutatud Tallinna vanalinna ja linnasarase ajaloolisest tõepärasusest ette võtnud kaasahaarava, aga samas sihikindla teekonna kujutletava ja tegeliku linnapildi analüüsimisele,“ põhjendas akadeemia žürii eriauhinna valikut.

Ruila põhikooli 9. klassi õpilase Riho Männiku uurimistöö „Hobiarheoloogilised leiud Ruila piirkonnast“ (juhendaja Ingrid Kitt) lähtub huvist oma kodupiirkonna esiajaloo vastu ning soovist koostada selleteemaline näitus oma kooli muuseumis. Komisjon tõi esile, et eesmärgi saavutamiseks kasutab autor oskuslikult ja tulemuslikult arheoloogia-alaseid teaduslikke uurimistöid, arhiiviallikaid ning intervjuusid nii kutselise arheoloogi kui ka hobidedektoristiga. „Ühtlasi analüüsib ta avastatud leiud ning valib neist näituse jaoks välja sobilikumad. Töö on väga heaks näiteks erinevate allikaliikide kasutamise kohta ühe konkreetse eesmärgi saavutamiseks,“ tunnustas žürii.

Akadeemia auhinnad saavad ka tunnustuse pälvinud õpilaste juhendajad.

Akadeemia komisjonis osalesid peasekretär Jaak Järv ning akadeemikud Marco Kirm, Kalle Kirsimäe ja Valter Lang.

Kõik auhinnad antakse üle 27. mail toimuval konkursi auhinnatseremoonial Tartus Eesti rahva muuseumi välialal.

Ülevaate kõigist õpilaste teadustööde konkursi parimatest leiab Eesti teadusagentuuri veebilehelt.