Saksamaa teaduste akadeemia Leopoldina avaldas taas seiskohad koroonaviiruse teemal

Saksamaa teaduste akadeemia Leopoldina on avaldanud järjekordsed seisukohad koroonaviiruse teemal.

Lühikese kokkuvõtva kommenatari neile seisukohtadele andis akadeemik Eero Vasar: „Akadeemia Leopoldina soovitab oma avalduses (8. detsember 2020. a) kasutada aasta lõpu suuri pühasid rangete piirangute kehtestamiseks Saksamaal. Saksamaal nagu paljudes teistes Euroope riikides põhjustavad suurt muret praegused koroonaviiruse pandeemiaga seotud arengud. Riik tuli palju paremini toime kevadise lainega ja seda tänu sellele, et suudeti efektiivselt piirata inimestevahelisi kontakte. Vaatamata vaktsineerimiste eesootavale soodsale perspektiivile on teaduslikust vaatenurgast lähtudes oluline kehtestada ranged piirangud, et kiiresti ja oluliselt vähendada uusi nakatumisi, mis on jätkuvalt liiga kõrge. Rangeid piiranguid tuleks rakendada kahes etapis ja kohaldada neid kogu Saksamaa ulatuses. Alates 14. detsembrist 2020. a ei tohiks õpilasi kohustada osalema kontaktõppes, ja kõiki, kes saavad kodus töötada, tuleks tungivalt üles kutsuda seda tegema. Lisaks, alates 24. detsembrist peaks olema suletud kõik kauplused, kus ei müüda toitu, ravimeid ega muid esmatarbekaupu. Sotsiaalsed kontaktid tuleks viia minimaalseks, suhtlusele vaid inimeste lähikondsete väga kitsale ringile."

Leopoldina akadeemia kevadel avaldatud seisukohti kommenteeris samuti akadeemik Eero Vasar. Vt kokkuvõtet 22. aprilli Delfi Fortes siit.