Riiklik teenetemärk akadeemik Kalle Kirsimäele

Panuse eest maapõueprogrammide eestvedamisel ning Eesti energiamaastikku kujundanud tööstus- ja kaevandusjäätmete mineraloogia, geokeemia ning taaskasutamise uuringute tegemisel pälvis Valgetähe III klassi teenetemärgi akadeemik Kalle Kirsimäe. ÕNNITLEME!