Riigiõiguse sihtkapitali nõukoda saab kolm uut liiget

Justiitsminister nimetas alates 1. veebruarist 2024 riigiõiguse sihtkapitali nõukoja ettepanekul selle uuteks liikmeteks Jüri Raidla, Aaro Mõttuse ja Peeter Roosma. 

„Kõik kolm uut nõukoja liiget on tunnustatud juristid, kelle tööd riigiõiguse teemade käsitlemisel kõrgelt hinnatakse ning on andnud oma panuse Eesti riigiõiguse arengusse,“ ütles justiitsminister Kalle Laanet.

„Tänan nõukoja lahkuvaid liikmeid ja rõõmustan väärika täienduse üle. Ootame uutelt liikmetelt värskeid mõtteid ja uut hoogu sihtkapitali ettevõtmistesse,“ ütles Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Jüri Raidla on õigusteaduse doktor ja vandeadvokaat. Ta oli taasiseseisvunud Eesti esimene justiitsminister ja Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni esimees.

Aaro Mõttus on Tartu ülikooli õigusteaduskonna riigiõiguse külalislektor. Varem on ta töötanud riigikogu kantselei asedirektori, vabariigi presidendi õigusnõuniku ja justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhatajana.

Peeter Roosma on Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik. Ta on töötanud riigikohtu kohtunikuna, enne seda töötas ta Euroopa inimõiguste kohtus juristina, riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunikuna ning Tartu ülikooli riigiõiguse õppejõuna.

Justiitsminister tänab suure panuse eest nõukogu töösse Uno Lõhmust, Priit Pikamäed ja Küllike Jürimäed.

Lisaks uutele liikmetele jätkavad nõukojas Madis Ernits, Heiki Loot, Marju Luts-Sootak, Rait Maruste ja Lauri Mälksoo. Ametikoha järgi kuuluvad nõukoja koosseisu teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ja justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar.

Riigiõiguse sihtkapital tegutseb Eesti teaduste akadeemia juures. Sihtkapitali ülesanne on arendada riigiõigust ning edendada riigiõiguse õpetamist ja teaduslikku uurimist. Sihtkapital annab välja riigiõiguse aastaraamatut ja põhiseaduse kommentaare, avaldab riigiõiguse tüvitekste, uurib ja jäädvustab Põhiseaduse Assamblee tegevust, korraldab riigiõiguse konverentse ja seminare, toetab riigi- ja haldusõiguse õpikute koostamist ning riigiõiguse uurimisprojekte, samuti koostab analüüse ja ekspertarvamusi.