Riigiõiguse sihtkapitali nõukoda asus juhtima Heiki Loot

Eesti teaduste akadeemia juures tegutsevat riigiõiguse sihtkapitali nõukoda asus juhtima riigikohtunik Heiki Loot. 

Sihtkapitali tegevust suunav nõukoda valis uue juhi 27. jaanuaril toimunud koosolekul.

Heiki Loot ütles, et sihtkapitali edasise tööna tuleb lõpule viia juba algatatud suuremahulised projektid, nagu riigiõiguse õpikud ja põhiseaduse kommentaar. „Jätkata tuleb end õigustanud ettevõtmistega, nagu näiteks riigiõiguse aastaraamat, riigiõiguse allikate publitseerimine või üliõpilaste teadustööde toetamine. Justiitsministeeriumiga tuleb läbi rääkida uue rahastamisperioodi tingimused ja ootused sihtkapitalile,“ sõnas Loot.

Nõukogu avaldab tänu sihtkapitali selle loomisest alates juhtinud Uno Lõhmusele, kes jätkab tegevust nõukogu liikmena.

Riigiõiguse sihtkapitali asutas 2018. aastal Justiitsministeerium, et arendada Eestis riigiõigust ja teadustööd riigiõiguse alal.