Toimetuspoliitika

Avatud juurdepääs
Aastaraamat on täielikult avatud juurdepääsuga (Open Access).

Aastaraamat rakendab kõigi oma artiklite suhtes kõige vähem piiravat Creative Commons Attribution 4.0 rahvusvahelist litsentsi (CC BY 4.0). Kõik avaldatud artiklid on vabalt kättesaadavad, võimaldades neid lugeda, alla laadida, salvestada, kopeerida, printida ja levitada mis tahes meediumis või vormingus ning teisendada ja edasi arendada, mistahes eesmärgil, sealhulgas ärilisel, tingimusel, et viidatakse algsetele autoritele ja allikale. Seda tehes ei nõuta autoritelt ega kirjastajatelt luba. Täpsemat teavet Creative Commonsi litsentsimistingimuste kohta leiate https://creativecommons.org.

Autoriõigus ja litsentseerimine
Aastaraamat on avatud juurdepääsuga väljaanne ja rakendab kõigile oma artiklitele Creative Commons Attribution 4.0 rahvusvahelist litsentsi (CC BY 4.0) (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0).

Väljaandes kaastöö avaldamiseks ei ole autoriõiguse üleandmine vajalik. Autorid annavad väljaandele litsentsi oma teose avaldamiseks kogu maailmas kõigis kanalites ja formaatides ning identifitseerivad end algse kirjastajana. Lisaks annavad autorid väljaandele õiguse toimetada ja teha oma teostes tehnilisi muudatusi vastavalt sellele, mida toimetus peab vajalikuks väljaandes avaldamiseks. Autoritele (või autoriõiguste valdajale) säilivad täielikud õigused oma teosele, tunnustades selle algset avaldamist väljaandes.

Käsikirjade esitamisega nõustuvad autorid, et artikkel, kui see võetakse vastu ja avaldatakse, saab litsentsi CC BY 4.0 alusel.

Kui artikkel sisaldab kolmandate isikute autoriõigusega kaitstud elemente (joonised, tabelid, fotod vms) kohustub autor hankima nende kasutamise õiguse. Mistahes kasutatud materjali allikad tuleb alati nõuetekohaselt viidata.

Artikli mistahes taaskasutamise või taaslevitamise korral kohustuvad kasutajad või levitajad selgitama litsentsitingimusi, mille alusel teos avaldati.

Eetilised nõuded kaastöödele
Kõik kaastöös esitatud uuringud või metoodikad, mida autorid või institutsioonid on läbi viinud või välja töötanud, on tegelikult läbi viidud või välja töötatud.

Asjakohased uuringud ning metoodikad on vastavalt üldtunnustatud bibliograafilistele ja teaduslikele tavadele nõuetekohaselt viidatud ja tuvastatavad.

Kogu esitatud kaastöö sisu peab olema autorite originaalteos ega tohi plagieerida teiste autorite tööd. Lühikesed tsitaadid teiste autorite töödest tuleb nõuetekohaselt viidata koos tsiteeritud töö täielike bibliograafiliste üksikasjadega. Teose tsiteerimiseks või kopeerimiseks ulatuses, mis ületab motiveeritud mahtu, kohustub autor hankima loa õiguste omanikult.

Teisele väljaandele pole sama kaastöö esitamine lubatud alates kaastöö esitamisest väljaandele kuni selle ilmumiseni või lõpliku tagasilükkamiseni toimetajate poolt.

Autorid peavad vältima teiste teadlaste laimamist.

Kõigi kaasautorite andmed tuleb esitada nõuetekohaselt. Teose kaasautoritena näidatakse isikuid, kes osalesid ja panustasid teose kontseptsiooni ja kavandamisse, koostasid teose sisulised osad ning vastutavad teose analüüsi ja järelduste eest. Teised osalejad, kellel oli väiksem vastutus, tuleks ära näidata ning neid nende panuse eest tunnustada.

Arhiveerimine
Kõiki aastaraamatu avaldatud väljaandeid ja üksikartiklite digikoopiad hoiustatakse Eesti teaduste akadeemias.