Toimetuskolleegium

Toimetajad
Madis Ernits
Heiki Loot
Uno Lõhmus
Marju Luts-Sootak
Aaro Mõttus
Lauri Mälksoo

Tegevtoimetaja
Kristel Urke

Nõuandev kogu
Toma Birmontienẹ
Iain Cameron
Peter van Elsuwege
Toomas Kotkas
Jānis Neimanis
Angelika Nussberger
Anita Rodina
Toomas Siimon
Markku Suksi
Katarzyna Szwed
Dainius Žalimas
Ineta Ziemele