Retsenseerijatele

Esitatud käsikirjad, mida pärast toimetajate esialgset ülevaatamist peetakse väljaandesse sobivaks, kuuluvad eelretsenseerimisele. Käsikiri saadetakse anonüümselt kahele valdkonna asjatundjale arvamuse avaldamiseks. Raamatuarvustusi ja muid originaalseid mitteartikleid vaatavad üle toimetajad. Varem avaldatud artiklite tõlked ei kuulu eelretsenseerimisele.

Eelretsensentidele makstakse tasu.