Autoritele

Aastaraamatu toimetus ootab asjakohastel teemadel kaastöid eesti, inglise või saksa keeles. Sihtasutus avaldab kord aastas oma veebilehel kutse koos artiklite esitamise tähtajaga.

Enne esitamist peaksid autorid veenduma, et nende kaastöö kuulub väljaande teemavaldkondade hulka.

Autorid peavad järgima aastaraamatu vormistamise ja viitamise reegleid.

Esitatud käsikirjale tuleb lisada lühikokkuvõte ja teave autori kohta aastaraamatus kasutatavas stiilis. Käsikirja vormistus peab vastama teadusartikli tavapärastele nõuetele. Artikli vastuvõtmisel palutakse autoritel viia oma käsikiri täielikult vastavusse Aastaraamatu stiiliga.

Artikli maht on 30 000–180 000 tähemärki (koos tühikutega). Raamatuarvustused, konverentsi ettekanded jne võivad olla ka lühemad.

Eesti teadusinfosüsteem (ETIS) liigitab aastaraamatu originaalartiklid kategooriasse 1.2.

Avaldatud artikli eest makstakse autorile honorari.