Nõukoda

Sihtkapitali tegevust suunab nõukoda koosseisus:

 • Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Madis Ernits;
 • riigikohtunik Heiki Loot;
 • Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak;
 • endine Riigikohtu esimees ja endine Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste;
 • Tartu Ülikooli riigiõiguse külalislektor Aaro Mõttus;
 • Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik Lauri Mälksoo;
 • vandeadvokaat ja Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni esimees Jüri Raidla;
 • Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Peeter Roosma;
 • ex officio Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar;
 • ex officio Eesti Teaduste Akadeemia president, akadeemik Tarmo Soomere.

 • Justiitsministri 20.01.2023 käskkirja nr 5 „Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoja koosseisu kinnitamine" muutmine, käskkiri nr 9, 31.1.2024 (pdf)
 • Ministri käskkiri nr 5 „Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoja koosseisu kinnitamine“, 20.01.23 (pdf)