Nõukoda

Sihtkapitali tegevust suunab nõukoda, mida juhib riigikohtunik, endine riigisekretär Heiki Loot.

Nõukotta kuuluvad:

 • Tartu ringkonnakohtu kohtunik Madis Ernits;
 • Euroopa Kohtu kohtunik Küllike Jürimäe;
 • riigikohtunik, endine riigisekretär Heiki Loot;
 • Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak;
 • endine Riigikohtu esimees, endine Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu
  kohtunik Uno Lõhmus;
 • endine Riigikohtu esimees ja endine Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste;
 • Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik Lauri Mälksoo;
 • Euroopa Kohtu kohtujurist, endine Riigikohtu esimees Priit Pikamäe;
 • ex officio Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar;
 • ex officio Eesti teaduste akadeemia president, akadeemik Tarmo Soomere.

Justiitsministri käskkiri „Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoja koosseisu kinnitamine“, nr 5, 20.01.2023.