Nõukoda

Sihtkapitali tegevust suunab nõukoda, mida juhib riigikohtunik, endine riigisekretär Heiki Loot

Nõukotta kuuluvad:

  • õigusteadlane, akadeemik Lauri Mälksoo
  • Euroopa kohtu kohtujurist, endine riigikohtu esimees Priit Pikamäe
  • endine riigikohtu esimees Uno Lõhmus
  • riigikohtunik, endine riigisekretär Heiki Loot
  • Tartu ringkonnakohtu halduskohtunik Madis Ernits
  • Euroopa kohtu kohtunik Küllike Jürimäe
  • Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak
  • endine riigikohtu esimees ja endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste
  • justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar 
  • ex officio Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere