Riigi teaduspreemiate saajad on selgunud

Vabariigi Valitsus kinnitas täna 2021. aasta riigi teaduspreemiate saajad.

Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot) said meditsiinidoktor  professor Toomas-Andres Sulling ja Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessor Jüri Talvet.

Aastapreemiad (à 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said:

  • Gert Hütsi, Martti Raidal, Hardi Veermäe – täppisteaduste alal tööde tsükli „Mustadest aukudest koosnev tumeaine“ eest;
  • Enn Lust, Alar Jänes – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Operando meetodite arendamine ja rakendamine poorsete Na-ioon patareide elektroodide ning muude poorsete materjalide ja ühikrakkude süvauuringuteks“ eest;
  • Maarja Grossberg, Jüri Krustok – tehnikateaduste alal tööde tsükli „Uute 2D ja 3D mitmikpooljuhtide optiline spektroskoopia“ eest;
  • Eero Vasar, Mario Plaas, Mari-Anne Philips, Liina Haring – arstiteaduse alal tööde tsükli „Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias: geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni inimestel“ eest;
  • Jonne Kotta – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Mereelustik kliimamuutuste tõmbetuultes“ eest;
  • Merike Sisask – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid“ eest;
  • Epp Annus – humanitaarteaduste alal tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud“ eest.

2021. aasta riigi teaduspreemiate laureaatide lühitutvustused (pdf).
Lisainfo riigi teaduspreemiate kohta vt siit.