Rahvusvahelised veebiseminarid COVID-19 teemal

Jaanuari lõpus korraldavad kaks rahvusvahelist teadusorganisatsiooni veebiseminarid COVID-19 teemal. Mõlemast osavõtt on tasuta, registreerumisinfo on allpool.

Seminar „COVID-19 – FROM RECOVERY TO SUSTAINABILITY“

25.-26. jaanuar 2021

Seminari kavas on ettekanded, avatud diskussioonid jne. Mõlemal päeval toimub osalejate omavaheline suhtlemine ja tutvumine virtuaalväljapanekuga.

II osa (26. jaanuar) : IIASA-ISC Consultative Science Platform „Bouncing Forward Sustainably - Pathways to a Post-COVID World

Lisateavet seminari kohta (registreerumine, programm, ettekandjad jne) seminari kodulehel.

Seminar „NEW PERSPECTIVES ON COVID-19“

26. jaanuar 2021

Seminaril esinevad Academia Europaea liikmed, kelle ettekanded põhinevad hiljuti avaldatud artiklitel, mis kajastavad biomeditsiini ja COVID-19 aspekte. Ettekannetele järgnevad diskussioonid.

Seminar on suunatud rahvusvahelisele auditooriumile – teadlased, biomeditsiini üliõpilased, tevishoiu- ja biomeditsiini valdkonnas töötavad spetsialistid jne.

Seminari kava, esinejaid, registreerumisinfot jne seminari kodulehel.

Seminari korraldab Academia Europea.