Eesti-Bulgaaria koostööprojektid

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

2024–2025 toetatavad teaduskoostööprojektid

 • Multicomponent metal oxide thin films for perovskite solar cells.
  Atanas Katerski, Tallinn University of Technology
  Maxim Ganchev, Central laboratory of solar energy and new energy sources
 • Nature, religion, and magic. Religious notions and new interpretations.
  Mare Kõiva, Estonian Literary Museum
  Ekaterina Anastasova, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum
 • Multi-scale condition-enabled mapping and assessment of ecosystem services: a comparative study of Bulgarian and Estonian case studies.
  Kalev Sepp, Estonian University of Life Sciences
  Stoyan Nedkov, National Institute of Geophysics Geodesy and Geography
 • Inorganic composites on the base of natural, synthetic and technogenic materials for ecological applications.
  Andres Trikkel, Tallinn University of Technology, Dept. of Materials and Environmental Technology, Laboratory of Inorganic Materials
  Vilma Petkova Stoyanova, Institute of Mineralogy and Crystallography „Acad. Iv. Kostov“ of Bulgarian Academy of Sciences

2022–2023 toetatavad teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2022–2023 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi teaduskoostööprojekte:

 • Meemesilaste (Apis mellifera L.) haiguste eksperimentaalne uurimine Eestis ja Bulgaarias.
  Dr Risto Raimets, Eesti maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool
  Dr Delka Salkova, Bulgaaria teaduste akadeemia morfoloogia, patoloogia eksperimentaalse uurimise instituut ning eksperimentaalse parasitoloogia muuseumi osakond
 • Multifunktsionaalsete omadustega komposiitmaterjalide valmistamine: strukturaalsed uuringud ja rakendamine.
  Dr Valdek Mikli, Taltech, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
  Dr Angelina Koleva Stoyanova, Georgi Nadjakovi nimeline tahkise füüsika instituut, Bulgaaria teaduste akadeemia  
 • Usundilised mõisted. Traditsioonilised uskumused ning looduse ja kultuuri opositsioon (uus tegelikkus, teoreetilised lähenemised ja tõlgendused).
  Dr Mare Kõiva, Eesti kirjandusmuuseum, folkloristika osakond
  Dr Ekaterina Anastasova, Bulgaaria teaduste akadeemia etnoloogia ja folkloori uurimise instituut ja etnograafia muuseum
 • Mineraloogilise koostise mõju keskkonnasõbralike efektiivsete komposiitide kristallokeemilistele ja termilistele omadustele.
  Dr Tiit Kaljuvee, Tallinna tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, anorgaaniliste materjalide teaduslabor
  Prof Vilma Petkova Stoyanova, Akad. Ivan Kostovi nimeline mineraloogia ja kristallograafia Instituut, Bulgaaria teaduste akadeemia
 • Mitme komponendiga metall-oksiidist õhukesed kiled uue põlvkonna päikeseenergeetikale.
  Dr Olga Volobujeva, Tallinna tehnikaülikool, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, päikeseenergeetika materjalide teaduslabor
  Dr Maxim Ganchev,  Bulgaaria teaduste akadeemia päikeseenergia ja uute energiaallikate kesklaboratoorium

2018–2020 toetatatud teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2018-2020 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

 • Wide band gap oxide semiconductors for photovoltaic applications.
  Atanas Katerski,Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology
  Maxim Ganchev, Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy of Sciences
 • Synthesis and structural investigation of multifunctional materials – ceramics and alloys for their application.
  Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology
  Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences
 • Impact of intensification on carbonate, phosphate-silicate and sulfide/sulphate systems on their crystal-chemical properties.
  Tiit Kaljuvee,  Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials.
  Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences.
 • Dynamic boundaries in dynamic world. Tradition, religion and modernity.
  Mare Kõiva, Estonian Literary Museum
  Ekaterina Anastasova,  Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences

2015–2017 toetatatud teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2015–2017 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

 • Biogenic volatile organic compounds and their function in plant adaptation to changing environment.
  Prof. Ülo Niinemets, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
  Prof. Violeta Velikova, Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Synthesis and structural investigations of nanomaterials.
  Dr. Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science
  Assoc. Prof. Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Organo-mineral conditioners to improve the soil fertility.
  Dr. Tiit Kaljuvee, Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials
  Assoc. Prof. Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Balkan and Baltic Holiness – Modern Religiosity and National Identity.
  Dr. Mare Kõiva, Estonian Literary Museum 
  Assoc. Prof. Ekaterina Anastasova, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences