Eesti-Bulgaaria koostööprojektid

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

Eesti-Bulgaaria mobiilsusprojektide taotlusvoor 2024–2025. Tähtaeg 27. oktoober 2023

Eesti teaduste akadeemia koostöös Bulgaaria teaduste akadeemiaga kuulutab välja taotlusvooru teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2024–2025.

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti ja Bulgaaria teadlaste koostööd. Taotlused on oodatud kõigi erialade ja uurimisvaldkondade teadlastelt, kes töötavad positiivselt evalveeritud teadusasutustes ning soovivad jätkata olemasolevat või alustada uut koostööd koostööpartneritega Bulgaarias.

Huvitatud Eesti teadlastel palume:

 • kontakteeruda kolleegidega Bulgaarias ja rääkida läbi planeeritava koostöö sisu;
 • täita vastav taotlusvorm ja saata hiljemalt 27. oktoobriks 2023 aadressile terje.tuisk@akadeemia.ee.

Koostööpartner Bulgaarias peab analoogse taotluse esitama Bulgaaria teaduste akadeemiale aadressil: denev@cu.bas.bg

Lisainfo Eestis: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee

Lisainfo Bulgaarias: Dimitar Denev, tel +359 2979 5236, e-post denev@cu.bas.bg

2022–2023 toetatavad teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2022–2023 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi teaduskoostööprojekte:

 • Meemesilaste (Apis mellifera L.) haiguste eksperimentaalne uurimine Eestis ja Bulgaarias.
  Dr Risto Raimets, Eesti maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool
  Dr Delka Salkova, Bulgaaria teaduste akadeemia morfoloogia, patoloogia eksperimentaalse uurimise instituut ning eksperimentaalse parasitoloogia muuseumi osakond
 • Multifunktsionaalsete omadustega komposiitmaterjalide valmistamine: strukturaalsed uuringud ja rakendamine.
  Dr Valdek Mikli, Taltech, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
  Dr Angelina Koleva Stoyanova, Georgi Nadjakovi nimeline tahkise füüsika instituut, Bulgraaria teaduste akadeemia  
 • Usundilised mõisted. Traditsioonilised uskumused ning looduse ja kultuuri opositsioon (uus tegelikkus, teoreetilised lähenemised ja tõlgendused).
  Dr Mare Kõiva, Eesti kirjandusmuuseum, folkloristika osakond
  Dr Ekaterina Anastasova, Bulgaaria teaduste akadeemia etnoloogia ja folkloori uurimise instituut ja etnograafia muuseum
 • Mineraloogilise koostise mõju keskkonnasõbralike efektiivsete komposiitide kristallokeemilistele ja termilistele omadustele.
  Dr Tiit Kaljuvee, Tallinna tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, anorgaaniliste materjalide teaduslabor
  Prof Vilma Petkova Stoyanova, Akad. Ivan Kostovi nimeline mineraloogia ja kristallograafia Instituut, Bulgaaria teaduste akadeemia
 • Mitme komponendiga metall-oksiidist õhukesed kiled uue põlvkonna päikeseenergeetikale.
  Dr Olga Volobujeva, Tallinna tehnikaülikool, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, päikeseenergeetika materjalide teaduslabor
  Dr Maxim Ganchev,  Bulgaaria teaduste akadeemia päikeseenergia ja uute energiaallikate kesklaboratoorium

2018–2020 toetatatud teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2018-2020 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

 • Wide band gap oxide semiconductors for photovoltaic applications.
  Atanas Katerski,Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology
  Maxim Ganchev, Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy of Sciences
 • Synthesis and structural investigation of multifunctional materials – ceramics and alloys for their application.
  Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology
  Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences
 • Impact of intensification on carbonate, phosphate-silicate and sulfide/sulphate systems on their crystal-chemical properties.
  Tiit Kaljuvee,  Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials.
  Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences.
 • Dynamic boundaries in dynamic world. Tradition, religion and modernity.
  Mare Kõiva, Estonian Literary Museum
  Ekaterina Anastasova,  Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences

2015–2017 toetatatud teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2015–2017 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

 • Biogenic volatile organic compounds and their function in plant adaptation to changing environment.
  Prof. Ülo Niinemets, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
  Prof. Violeta Velikova, Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Synthesis and structural investigations of nanomaterials.
  Dr. Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science
  Assoc. Prof. Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Organo-mineral conditioners to improve the soil fertility.
  Dr. Tiit Kaljuvee, Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials
  Assoc. Prof. Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Balkan and Baltic Holiness – Modern Religiosity and National Identity.
  Dr. Mare Kõiva, Estonian Literary Museum 
  Assoc. Prof. Ekaterina Anastasova, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences