Põhiseaduse uute kommentaaride XI peatüki „Riigikontroll“ esitlus

15. detsembril 2023 algusega kell 10.30 toimub Riigikontrolli saalis (Kiriku 2, Tallinn) Eesti Vabariigi põhiseaduse uute kommentaaride XI peatüki „Riigikontroll“ esitlus. Üritus kantakse otse üle ka akadeemia veebis.

Kohapeal osavõtuks palume registreerida hiljemalt 7. detsembril SIIN.

Esitluse avavad sihtkapitali nõukoja esimees Heiki Loot ja riigikontrolör Janar Holm. Järgnevas arutelus osalevad kommentaaride autor Priit Kama ja Riigikontrolli nõunik Toomas Mattson, arutelu juhib riigikontrolör Janar Holm.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid ilmuvad alates 2022. aasta novembrist üksikute peatükkide ja osade kaupa. Lugejad saavad kasutada veebilehel pohiseadus.riigioigus.ee seni ilmunud osade kommentaare.

Kommentaarid on mõeldud eelkõige seadusandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kohtunikele ja juristidele. Avalikkuse ette jõuavad kommentaarid üksikute peatükkide ja osade kaupa. Kommentaaride koostamisel osaleb suur hulk tunnustatud juriste, samuti uusi nimesid riigiõigusteaduses.

Põhiseaduse kommentaarid on Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali väljaanne, mis ilmub justiitsministeeriumi rahalisel toetusel.