Mihhail Bronšteini nimeliste majanduspreemiate konkurss

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majanduspreemiate konkursi.

Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiatega tunnustatakse Eesti majandusteadlaste teoreetilisi arendusi ja nende edukaid rakendusi.

2023. aastal antakse välja kuni kaks preemiat. Üks preemia suurusega kuni 10 000 eurot määratakse oluliste ja üldjuhul juba rakendust leidnud majandusteaduslike saavutuste eest. Üks preemia suurusega kuni 5 000 eurot antakse välja tähelepanuväärivate uuenduslike majandusteaduslike arenduste eest.

Preemiale võivad kandideerida kõik Eesti teadusasutustes töötavad teadlased ja eksperdid ning Eesti kodakondsusega või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõigusega, kuid väljaspool Eestit töötavad teadlased ja eksperdid.

Preemiale esitatud teadustööd või nende tsüklid peavad olema publitseeritud rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades või antud välja tunnustatud teaduskirjastustes või Eesti ülikoolide ja teadus- ja arendusasutuste poolt monograafiana või kogumiku peatükina aastail 2020–2022.

Preemiate algataja ja finantseerija on akadeemik Mihhail Bronšteini (23.01.1923–09.04.2022) perekond.

Preemiakandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb täita elektrooniline kandideerimisvorm aadressil https://ta-konkursid.ee hiljemalt 15. detsembriks 2022.

Preemiad antakse välja akadeemik Mihhail Bronšteini sünnipäeva meenutamise raames 2023. aasta jaanuari teises pooles.

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee

Lähem info konkursi kohta siin.